Tidens Samling

TILBAGE TIL 70'ERNE

Ligestilling, seksualitet og ungdomsoprør. Fri abort, kassebukser og kollektiver. Hvordan har 1970’erne haft indflydelse på nutiden? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem livet i Danmark i 70’erne og nu?

Med fokus på perioden 1970-1979 går eleverne på opdagelse i 70’er-stuen i Tidens Samlings permanente udstilling, hvor de ser, hører og føler historien med alle sanser. Med udgangspunkt i den nære fortid skal eleverne reflektere over egen samtid, tidligere generationers liv og fremtiden. 

Om Tidens Samling
Tidens Samling er et HANDS-ON museum for mode, form og bolig fra 1900-1999. Museets permanente udstilling er indrettet med tidstypiske stuer fra årtierne. Her kommer man helt tæt på den nære fortid, hvor man må sætte sig i møblerne, åbne skufferne, læse i bøgerne og prøve tøjet. 

Samlingens mange detaljer sætter erindringer i gang hos det voksne publikum, mens børn og unge lærer om tidligere generationers dagligdag. Museet rummer desuden et udklædningsområde, med rig mulighed for selv at prøve både originalt tøj, parykker, hatte og tilbehør fra de forskellige årtier.

Foruden den permanente udstilling arrangeres der vekslende særudstillinger, der sætter fokus på væsentlige tidsperioder, begivenheder og dansk design i det 20. århundrede.

70'er-stuen i museets permanente udstilling

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
30 kr.
Yderligere priser:
Entré: Elev (6-17 år) 30 kr. pr. person / Elev (18 år og over) 50 kr. pr. person. / Lærer 50 kr. pr. person. Rundvisning i den permanente udstilling: 450kr. Rundvisningen varer ca. 1 time. Materialet er gratis.
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Formålet med undervisningsmaterialet er at give eleverne en forståelse for, hvordan 1970’erne som historisk periode har været med til at forme det samfund, som vi kender i dag. Eleverne skal perspektivere, reflektere over og argumentere for nutidens syn på nutidens levevilkår i en kulturhistorisk kontekst. Forløbet har fokus på temaer som ligestilling, seksualitet og ungdomsoprør.

Eleverne kan:

- sammenligne og forklare sammenhænge/forskelle/ligheder mellem den samfundsmæssige udvikling i sociale og kulturelle mønstre
- anvende og kombinere viden fra faget til at redegøre for aktuelle kulturelle strømninger og problemstillinger
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog om kulturhistoriske dilemmaer

Se alle tilbud fra: