NaturBornholm

Trilobit – et fortidsdyr

Hvordan kan man vide, at der har levet dyr for millioner af år siden, og hvordan finder vi spor efter dem?

Trilobit et fortidsdyr

Bornholm er kendt for sit helt specielle dyreliv for millioner år af siden. Her levede dinosaurer, og Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor man har fundet tænder og fodspor efter dem. Tidligere levede her også trilobitter, som er beslægtet med krebsdyr og andre leddyr, der lever i dag. Trilobitterne levede i vand og havde øjne, og kunne som et af de første fortidsdyr se verden med egne øjne. Vi kender kun trilobitterne fra forsteninger. Men hvad er en forstening?
Undervisningsaktiviteten foregår i Naturværkstedet og starter med en kort præsentation af forstenede trilobitter og de nulevende dyr, der ligner trilobitter - dolkhaler og krebsdyr som østersøkrebs og bænkebiddere – som eleverne får i hånden.
Ud fra forsteninger og tegninger former eleverne herefter deres egen trilobit af fortidens materiale – ler. Naturvejlederen fortæller om dyrets opbygning, og ved hjælp af modeller vises, hvordan en forstening bliver dannet. Eleverne laver herefter et gipsaftryk af deres egen trilobit, som kan tages med hjem.

Før forløbet er det en god idé, at eleverne får en snak om forskellige dyregrupper og om organismers opbygning. Især om leddyr.

Efter forløbet med naturvejlederen kan eleverne arbejde videre i udstillingerne, som har åbent fra 1. april til 31. oktober, eller I kan blive i Naturværkstedet. I skal blot huske at booke på forhånd.


Praktisk information:

 

Hvornår: hele året

Tag gerne billeder med tablets eller mobiltelefoner under forløbet til brug for det videre arbejde. Husk skrivegrej.
Husk at booke Naturværkstedet, hvis I vil forlænge undervisningsforløbet.


Baggrundsmaterialer:

Arbejdsark:

Trilobit – et fortidsdyr
Trilobit – et fortidsdyr
Foto

Natur Bornholm

©

Natur Bornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kræver årskort for skoler. Uden årskort: 100 kr. pr. elev (min. 15 elever), plus entré til NaturBornholm.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (2. – 4.klasse) Organismer (2. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Modellering:
Organismer (2. klasse) Mennesket (4. klasse)

Perspektivering:
Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (2. – 4. klasse)