Vendsyssel Historiske Museum

Virksomhedsbesøg på VHM

Kom med bag kulissen på Vendsyssel Historiske Museum og lær, hvordan vi på museet indsamler, registrerer, forsker i og formidler vores genstande.

På et historisk museum findes der arbejdsopgaver til mennesker med vidt forskellige baggrunde og uddannelser. Fx historikere, rengøringspersonale, arkæologer, håndværkere, gartnere samt kontor- og butiksuddannede. Kom med bag om udstillingerne og hør om de mange forskellige jobfunktioner, der findes på et museum.  Rundvisningen kan kombineres med et besøg på museets magasin, der bugner af forunderlige genstande, og hvor håndværkerne har deres værksted. 

Virksomhedsbesøget kan sagtens stå alene, men ønsker I at gøre jeres virksomhedsbesøg til en del af et sammenhængende undervisningsforløb, med før- og efteraktiviteter på klassen, kan forløbet suppleres med et tema om samtidsdokumentation:

En vigtig del af museumsarbejdet er samtidsdokumentation – altså at dokumentere skelsættende begivenheder, mens de finder sted, for at kunne bevare dem for eftertiden. Som et eksempel på en typisk arbejdsopgave på et museum, skal eleverne arbejde med samtidsdokumentation og prøve at registrere fx nutidige klassebilleder fra arkivets samlinger. Opgaverne tilpasses elevernes klassetrin.

Før: Udvælg på klassen et emne, som I synes skal dokumenteres til eftertiden. Det kan være alt muligt, I mener, er relevant for den tid, vi lever i. Coronakrise, bæredygtighed, unges skærmtid, fritidsinteresser, madvaner og meget mere. Overvej hvorfor lige præcis dette emne skal dokumenteres.

Under: Efter en rundvisning med fokus på de forskellige jobmuligheder og arbejdsopgaver, der er på et museum, laver vi en lille opgave, der lærer jer om samtidsdokumentation og giver jer redskaber til at lave jeres egen udstilling.

Efter: Ved hjælp af de teknikker til samfundsdokumentation, I har lært på museumsbesøget, skal I nu dokumentere det emne, I har valgt på forhånd. Lav en udstilling på klassen om det valgte emne.

 

 

 

 

Personale vhm

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
0 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Arbejdskendskab, Historie, Uddannelse og job
Læringsmål:
Vi lærer om de forskellige typer af ansættelsesforhold og jobfunktioner, der findes på et museum og får en konkret arbejdsopgave, der kan efterbearbejdes på klassen i fagene dansk, samfundsfag og historie.