Om arrangementet

Dato
Sted
Virtuelt møde via Microsoft Teams
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!

Undervisning under corona

Temadagen sætter fokus på pædagogiske muligheder og udfordringer i eksterne læringsmiljøer under corona.
På dagen præsenteres perspektiver på undervisning udenfor fra et forskningsperspektiv og gennem praksisfortællinger fra eksterne læringsmiljøer. Undervejs er der indlagt tid til erfaringsudveksling blandt deltagerne.
Dato
Sted
Virtuelt møde via Microsoft Teams
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!

Skoletjenesten inviterer til temadag den 1. oktober. Dagen har fokus på pædagogiske muligheder og udfordringer i en coronatid. På dagen fortæller udeskoleforsker Mads Bølling fra Sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center Copenhagen om muligheder og udfordringer ved udeskole, og undervisningsansvarlige i eksterne læringsmiljøer deler deres erfaringer fra undervisning under corona.

Her kan du f.eks. høre om, hvordan læreren kan spille en endnu tydeligere rolle undervejs i undervisningen, og hvordan det at flytte undervisningen ud i byrummet eller helt ud på skoler eller daginstitutioner har vist sig at rumme nye og særlige muligheder. Endelig skaber temadagen rum for fælles refleksion og erfaringsudveksling over både praktiske udfordringer og pædagogiske valg.

Program
 

Hent programmet i en printvenlig pdf her

Dagen foregår fra klokken 09.30-15.00.

9.30 – 9.40
Tjek ind

9.40 – 10.00
Lærerens roller
Thomas Ziegler Larsen fra Naturcenter Amager Strand fortæller om deres erfaringer med at inddrage lærerne i nye og mere aktive roller under corona.

10.00 – 10.20
Begrænsninger som en pædagogisk mulighed
Praksisfortælling af Line Esbjørn fra Thorvaldsens Museum om, hvordan begrænsninger under corona muliggjorde fordybelse. Line Esbjørn fortæller om det at rykke undervisningen uden for institutionen og fastholde genstande, kunstneriske processer og mødet med professionelle.

10.20 – 10.40
Indlevelse uden rekvisitter
Kathrine Noes Sørensen fra Vikingeskibsmuseet fortæller om, hvordan performative greb kan styrke elevernes indlevelsesevne, når brug af rekvisitter og genstande skal begrænses.

10.50 – 11.20
Refleksion og erfaringsudveksling blandt deltagerne med afsæt i oplæggene
(små Teams
-grupper)

11.20 – 11.50
Opsamling i plenum

11.50 – 13.00
Frokost (pause)

13.00 – 13.30
Mulighed for sparring
Hvordan håndterer vi alle de praktiske udfordringer under corona.
(Mulighed for sparring på praktiske udfordringer)

13.30 – 14.30
Muligheder og udfordringer ved udeskole
Udeskoleforsker Mads Bølling præsenterer erfaringer og viden, der både belyser muligheder og udfordringer teoretisk og i praksis, når det gælder organisering og praktisering af udeskole samt betydning af udeskole for elevers trivsel, sundhed og skolemotivation. Mads Bølling taler om de særlige muligheder for, at udeskole i eksterne miljøer kan bruges til at skabe interesse. Viden som både relaterer sig til undervisning i eksterne læringsmiljøer men også til de særlige tiltag, hvor undervisningen foregår uden for institutionerne.

14.30 – 15.00
Opsamling & tjek ud

To piger på designmuseet, corona undervisning Skoletjenesten

Spørgsmål til temadagens indhold?

Lise Sattrup

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i