KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2022

Årsberetning Skoletjenesten KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2022
Workshop på KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Årsberetning Skoletjenesten KØS 2022

Store linjer i KØS Undervisning

I KØS Undervisning har vi i 2022 fortsat arbejdet med at videreudvikle vores undervisningspraksis med undervisning i offentlige rum. Vores faste tilbud ‘Den usynlige by med Gordon Matta-Clark’ til udskoling og gymnasier/HF, som foregår på Refshaleøen i København, var ligesom i 2021 meget populært.

Derudover har vi udviklet et nyt fast forløb om kunstnerisk proces og skitsetegning, der fungerer på tværs af museets skiftende indendørs udstillinger og klassetrin med titlen `Find din egen streg´. Sidst men ikke mindst åbnede vi i slutningen af året op for udstillingen Realistic Utopias. Her har vi udviklet undervisning til alle klassetrin. Med inspiration i udstillingens kunst inviteres eleverne ’på museum med alle sanser’.

I juni 2022 arrangerede KØS i samarbejde med Skoletjenesten en fuldt booket temadag om kunstpædagogik med særligt fokus på, hvordan KØS Undervisning etablerer kunstpædagogiske møder med samtidskunsten i offentlige rum, bl.a. med ’kunsten som optik’. Det har undervisningsansvarlig Sofie Andreassen skrevet en artikel om, som kan læses på skoletjenesten.dk . Det vil også blive uddybet i afsnittet nedenfor.

Som endnu et led i udviklingen af udendørs undervisning med fokus på kunst i offentlige rum blev  2022 også året, hvor vi på KØS - bl.a. på baggrund af en flot bevilling fra Statens Kunstfond - har kunnet igangsætte udviklingen af et nyt undervisningssite, der vil tilgængeliggøre KØS’ undervisning for skoler i hele landet.

‘Kunsten som optik’ – to forløbseksempler

At arbejde kunspædagogisk med ’kunsten som optik’ er en del af fundamentet for KØS’ generelle undervisningspraksis, og det vil derfor kort blive beskrevet her ud fra to aktuelle eksempler; først et udendørs og så et indendørs undervisningsforløb.

  1. At ‘se’ byen på en ny måde

I undervisningsforløbet ’Den usynlige by med Gordon Matta-Clark’ er museets udstillingsrum skiftet ud med Refshaleøen. Inspireret af den amerikanske pioner inden for kunst i offentlige rum, Gordon Matta-Clark, går eleverne på opdagelse med deres mobilkameraer og finder bl.a. ‘gemte og glemte rum’. I stedet for at fokusere på konkrete værker af kunstneren bliver selve stedet objektet for elevernes undersøgelse. Eleverne bliver selv kunstnere, samtidig med at de adopterer en kunstners optik - hans måde at ‘se’ byen med sit kamera - og dermed lærer de også hans kunstneriske praksis at kende.

  1. At ’se’ fremtiden med alle sanser

I undervisningsforløbet ’Fremtidsvisioner -  på museum med alle sanser’ udviklet til udstillingen ’Realistic Utopias’ inviteres eleverne på en rejse i en drømmende fremtidsverden, der rum for rum visualiserer kunstnernes tanker om temaer som krig, identitet og arkitektur. Sammen med eleverne forestiller vi os, at vi træder ind i kunstnernes ’hoveder’, hvor ideer tager form, men ikke er tænkt færdige endnu. Det er elevernes opgave at fylde rummene ud med deres egne ideer, som vi arbejder med inspireret af kunstnernes særlige metoder og strategier. De går bl.a. ud på at bruge sanselige erfaringer til at forestille sig fremtidens samfund og til at åbne op for nye forståelser af temaerne.

Kontakt:

Sofie Andreassen Skoletjenesten

Sofie Andreassen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Tlf
31561111
Se profil