Nationalmuseet 2023

Årsberetning Skoletjenesten Nationalmuseet 2023
Graften viser besøgstal for Nationalmuseet 2023

Store linjer i skoletjenestearbejdet

I 2023 flyttede partnerskabet mellem Nationalmuseet og Skoletjenesten fokus til at fokusere på udviklingsarbejdet i Prinsens Palæ, Nationalmuseet København. Forud for 2023 har samarbejdet været centreret omkring pædagogisk udvikling på Nationalmuseets afdeling Musikmuseet. Fra 2023 blev fokus nu at skabe et pædagogisk laboratorie, som indgik i Nationalmuseet. Omdrejningspunktet for det nye pædagogiske laboratorie er udviklingen af legende metoder i museets undervisning. Dette er et indsatsområde, som museet har arbejdet med i en årrække og det pædagogiske laboratorie indgår derfor i et større projekt på museet omkring legende formidling. Samarbejdets UUA har derfor arbejdet med forsat at drive undervisningsafdelingen på Musikmuseet, samtidigt med at etablere et nyt pædagogisk laboratorie i Prinsens Palæ. I forbindelse med etableringen af det nye pædagogiske laboratorie har det samtidigt været vigtigt at viderebringe nogle af de erfaringer og greb, som allerede var skabt i det pædagogiske laboratorie. Derfor indgår disse også som en del af undersøgelsesarbejdet i laboratoriets første år.
 

Udviklingsarbejdet i det pædagogiske laboratorie har haft til mål i en undervisningskontekst at undersøge og afprøve de fem nøglebegreber for den legende oplevelse, som museet tidligere har formuleret, med henblik på at gøre disse anvendelige i forbindelse med præ- og deskriptive processer i undervisningsaktiviteterne. Målet har i første omgang været at undersøge eksisterende praksis for eksempler på netop disse nøglebegreber eller kvaliteter i undervisningen og gennem observationer at beskrive disse. For at komme tættere på disse har arbejdet også bestået af afprøvning af mikrofænomenologiske interviews med elever og afprøvning af greb fra ArtBased Research til at indfange andre perspektiver af undervisningssituationerne. Arbejdet sigter mod både at afprøve relevans og anvendelsesmuligheder for de nævnte nøglebegreber. Det er planen at de opnåede resultater drøftes med den øvrige projektgruppe på museet i starten af 2024.
 

I forlængelse af en bevilling fra Københavns Kommune var det muligt for Musikmuseet og Film-X at skabe et særligt undervisnings- og samarbejdsprojekt omkring film og musik. Samarbejdet tog på de enkelte institutioner udgangspunkt i eksisterende praksisser, men ved at kombinere og videreudvikle disse i gyserfilm mediet opstod et nyt format, hvor eleverne udnyttede forcerne på begge institutioner. Forløbet havde fokus på at arbejde i legende, kreative processer, og var desuden inspireret af den handlingsorienterede didaktik og dennes anvendelse af elevdefinerede mål og produkter. Gennem præsentation af Musikmuseets instrumentarium og gennem kreative, praktiske kompositionsworkshops producerede eleverne forskellige lydspor indenfor gysergenren, som de sidenhen medbragte til Film-X og anvendte i deres endelige filmproduktion der.

Kontakt:

Ulla Hahn Ranmar_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ulla Hahn Ranmar

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Musikmuseet
Tlf
41 20 62 71
Se profil