Christiansborg Slot

Christiansborg Slot

Vores sted

Christiansborg Slot har en lang historie bag sig som kongeslot. I kan opleve historiens vingesus i autentiske og storslåede rammer mellem underjordiske ruiner, kongelige gemakker, Dronningens gobeliner, heste og gallakareter, der stadig den dag i dag anvendes af kongehuset.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Din historie starter her!

Vores mission er klar! Vi er Danmarks største kulturhistoriske museum og eksterne læringsmiljø og det er vores ambition at være elevernes historiske rygrad og give dem rig mulighed for at placere sig selv i historien. 20 museer under Nationalmuseets paraply giver læring til ca. 100.000 børn og unge over hele landet fra børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser til sprogskoler.

Nationalmuseet København, Krigsmuseet, Christiansborg Slot, Kronborg Slot, Klunkehjemmet, Musikmuseet og Brede Værk er alle kraftcentre for Nationalmuseets afdeling for læring.

Vi samarbejder med en bred skare af uddannelsesinstitutioner og aktører for at imødekomme relevans og sikre samspillet mellem undervisningssektoren, Fælles Mål, lærerplaner og museets genstande.

Vi er klasserummets alternativ og skaber rammerne for sociale oplevelser og fælles referencer i nye læringsrum. Gennem dialog og aktiv deltagelse skabes læringssituationer, der styrker elevernes samarbejdsevne og handlekompetencer til at kunne argumentere og diskutere.

Nationalmuseets læring vil udfordre elevernes virkelighedsopfattelse. Vi vægter en legende og eksperimenterende tilgang til læring, hvor museets forskning bliver gjort forståelig, konkret og aktuel, gennem sanser, involvering og kreativitet. Museets læring tager udgangspunkt i elevernes livsverden og forforståelser og den tager udgangspunkt i, at elever lærer forskelligt.

Eleverne møder fortiden gennem nogle af Danmarkshistoriens og verdenskulturens mest spektakulære genstande og autentiske miljøer. Gennem mødet med disse får eleverne koderne til at opdage, at historien vil dem noget og at fortiden er en palet af muligheder for at forstå fremtiden.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Et besøg på Christiansborg Slot giver rig lejlighed til at udforske en lang række emner indenfor danmarkshistorien. Vi tilbyder undervisning i alt fra middelalderen til nyere tid og arbejder med emner som  for eksempel udviklingen af danske styreformer gennem tiderne, troen i samfundet, historiebrug, kronologi og kildekritik.

skoletjenesten undervisningstilbud Christiansborg Slot

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

33 92 70 85

Kontakt:

Jon Feldung
33 92 70 85
Yderligere information:

Mandag til Fredag kl. 10:00 - 17:00