Den Blå Planet

Den Blå Planet

Vores sted

Skoletjenesten på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har som formål at tilbyde spændende, sanselige og faglige undervisningstilbud til skoler, gymnasier, børnehaver og ungdomsuddannelser.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

De levende dyr er altid omdrejningspunktet i undervisningen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium. Undervisningstilbud i Skoletjenesten varer typisk 90 minutter og er delt imellem aktiviteter i Skoletjenestens lokaler og besøg ved udvalgte dyreanlæg i akvariet.

Skoletjenesten på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har stærkt fokus på elevernes egne aktive bearbejdning af undervisningens indhold. Eleverne involveres gennem praktisk arbejde, hvor deres konkrete observationer danner grundlaget for de faglige begreber og metoder, som undervisningen indeholder. Eleverne involveres også gennem samtaler med både hinanden og underviseren.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Det er Skoletjenestens langsigtede mål at bidrage til, at eleverne udvikler en forståelse af naturens sammenhænge og kredsløb.

Forståelsen af naturens kredsløb, samt erkendelsen af menneskets placering og afhængighed af naturens kredsløb, kan påvirke eleverne i retning af en mere bæredygtig livsstil og større værdsættelse af naturgrundlaget. I den didaktiske planlægning af undervisningstilbuddene arbejder vi på, at eleverne bliver interesserede i og fascineres af vandlevende dyr og planters anderledeshed.

skoletjenesten undervisningstilbud Den Blå Planet

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Amalie Auvnsø Dahl
Yderligere information:

Skolebilletter samt undervisningsforløb bookes via bookingportalen på Den Blå Planets hjemmeside.

Prisen for skolebilletter er 50 kr. pr. elev og pr. lærer og prisen for undervisning varierer alt efter forløbets varigheden.

Skolen skal være en grund- eller ungdomsskole, der varetager undervisning af børn og unge under 18 år og indgår under Folkeskoleloven. STX/HF, HTX og HHX kan også købe skolebilletter. Skoler kan også vælge at købe skolekort.

Se mere på hjemmesiden.