Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi på at styrke samarbejdet mellem skoler og eksterne læringsmiljøer. Eleverne skal opleve lokalområdet og mulighederne for at indgå i anderledes læringssituationer, der giver dem en varieret skoledag. Det skal være med til at sikre bedre trivsel og motivere eleverne i undervisningen. Samtidig skal de lokale samarbejdspartnere have mulighed for at være aktive aktører i børn og unges skole- og fritidsliv.

I kommunen er der gode erfaringer med ”Den kulturelle rygsæk” og ”Erhvervsrygsækken”, som er obligatoriske forløb for skolerne. Du kan læse mere om disse projekter i nedenstående faktabokse. Her kan du også læse om FSIs Åben Skole-projekt for skolerne i Faaborg. På denne portal vil Åben Skole-tilbuddene være frivillige forløb for skolerne, og den enkelte medarbejder kan booke forløb, der matcher et kort- eller længerevarende forløb i undervisningen.

For skoler

Det skal være nemt tilgængeligt for lærere og pædagoger at tænke Åben Skole ind i undervisningen, og derfor vil du kunne finde forløb målrettet kommunens skoler her på siden, så snart de er etableret. Forløbene er målrettet folkeskolernes 0.-10. klasser, og du vil kunne finde tilbud om samarbejder fra forskellige eksterne læringsmiljøer (f.eks. museum, fritidsforening, frivillige m.v.) Der vil løbende blive tilføjet nye forløb i takt med, at der rettes henvendelse til kommunen. Målet er på sigt vil der være en bred palette af inspirerende Åben Skole-forløb tilgængeligt for skolerne.

Hver folkeskole i kommunen vil blive informeret om aktuelle Åben Skole forløb løbende.

For eksterne læringsmiljøer

Har du været forbi her på siden, og har et forløb du gerne vil have udgivet, kan der rettes henvendelse til ovenstående kontakt. Skabelonen, som skal udfyldes med beskrivelse af forløb, kontaktoplysninger m.v. finder du nederst på siden. Forløbet vil blive lagt ud her på portalen, så skolerne kan booke det i forbindelse med planlægningen af deres undervisning.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning til forløbsbeskrivelser kan du skrive til ovenstående mail.

Du kan også finde gode råd og vejledning på https://skoletjenesten.dk/viden-vaerktoejer

 

 

Den kulturelle rygsæk

Den Kulturelle Rygsæk i Faaborg Midtfyn Kommune

Den kulturelle rygsæk er skræddersyede undervisningsforløb i kunst og kultur til alle elever i folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune, og skal sikre at eleverne oplever inspirerende møder med kunst og kultur. Musiske og kreative aktiviteter i skolelivet vækker nysgerrighed, introducerer skæve og anderledes veje til verden og går på tværs af alle skolens fag. I samarbejde med en lang række kulturaktører får børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog.

 

Erhvervsrygsækken

Erhvervsrygsækken Faaborg Midtfyn Kommune

Erhvervsrygsækken er et samarbejde mellem erhvervslivet og Faaborg-Midtfyn Kommune, som er gået sammen for at give de unge større indsigt i forskellige erhvervsvalg. Eleverne i 4. til 9. kl. deltager i virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning, hvor de får viden om mange forskellige virksomheds- og uddannelsestyper, og oplever at lære matematik i og omkring de situationer, hvor den bruges i den virkelige verden.

 

FSI - Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger

FSI

FSIs Åben Skole-projekt består af18 idrætsforeninger, der er gået sammen og tilbyder undervisning i 7 uger årligt til alle elever i Faaborg by. Underviserne tæller både ligaspillere, danmarksmestre og verdensmestre. Eleverne prøver rigtig mange og helt ukendte idrætter, hvilket i adskillige tilfælde allerede efter det første år har betydet øget tilgang til især de mindre foreninger. FSI's Åben Skole-projekt er afsluttet i 2019.

 

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Christine Scheel-Hincke
72534409