Esrum Kloster & Møllegård

Esrum Kloster & Møllegård

Vores sted

Esrum Kloster var ét af Danmarks største klostre i middelalderen og i over 400 år spillede munkene i Esrum, sammen med det øvrige klostervæsen, en vigtig rolle i Danmarkshistorien.

Historien om Esrum Kloster rummer både fortællingen om kirkens og klostrenes indflydelse i middelalderens samfund, om religionens altoverskyggende betydning for middelalderens mennesker, og om al den viden og teknologi, som klostrene bragte til landet gennem deres europæiske netværk. 

Men det er samtidig fortællingen om det enkelte menneske, der valgte at gå i kloster og om livet og hverdagen inden for klosterets mure.

I dag er det over 450 år siden den sidste munk forlod Esrum og de smukke bygninger og historiske landskab, der omgiver dem, er nu rammen for udstillinger, events, oplevelser, naturlegeplads, skoletjeneste og meget andet. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Historien om middelalderens klostervæsen kan umiddelbart virke langt fra det moderne menneskes hverdag. Derfor arbejder vi meget med at gøre historien nærværende og relevant for eleverne.

Vi lægger stor vægt på at skabe nysgerrighed, undren og dialog. Undervisning er ofte bundet op omkring en narrativ ramme, levendegørelse eller dilemmabaseret formidling, hvor eleverne oplever middelalderens menneske i en nutidig kontekst og måske genkender noget i dem selv.

Vi tilbyder undervisningsforløb til alle folkeskolens klassetrin primært indenfor fagene historie, religion og natur/teknologi, samt til ungdomsuddannelserne i fagene historie og religion.

Alle undervisningstilbud foregår i de autentiske rammer af de historiske bygninger, både inde og udendørs.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Vores mål er at eleverne bliver mere historiebevidste og oplever at historie er noget vi skaber sammen. Vi vil gerne lære dem at stille kritiske spørgsmål ved fortiden og derigennem få lyst til at tage ansvar for vores fælles fremtid.

Skoletjenesten undervisningstilbud Esrum kloster og Moellegaard

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

48 36 04 03

Kontakt:

Katrine de Waal (katrine@esrum.dk)
48360400