FILM-X

FILM-X

Vores sted

Skoletjenesten tilbyder differentierede filmproduktionsforløb i en didaktiske ramme, hvor eleverne kommer gennem en klassisk produktionsproces. De idéudvikler, optager og klipper med professionelt filmudstyr - og undervejs får de kyndig vejledning fra vore filmpædagogiske undervisere.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Undervisningen i FILM-X er foregår som en kreativ og skabende proces, hvor eleverne har ”hands on” med alle faser af filmproduktion.

Den didaktiske ramme udgøres dels af fysiske filmstudier med specialudviklet filmpædagogisk arbejdsflow samt baggrundsfilm og tilhørende lyd- og billedbibliotek, der gør det muligt at arbejde både eksemplarisk og eksperimenterende med filmsproget.

Alle forløb gennemføres af to uddannede filmguider, der gennem dialog med deltagerne stimulerer og kvalificerer de filmfaglige refleksioner og beslutningsprocesser undervejs.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Forløbene giver erfaring med

  • At samarbejde på filmhold i en åben og kreativ proces
  • At udvikle en filmisk fortælling
  • At anvende og afkode filmens særlige virkemidler reflekteret

Processen med at optage og klippe filmen er i FILM-X både åben og eksperimenterende, så fantasien og kreativiteten sættes i spil. Samtidigt leder processen hen mod et færdigt produkt, og derfor skal gruppen undervejs træffe beslutninger omkring deres films budskab, fortælling og virkemidler. Her trækker de på deres egne filmreferencer og får gennem dialogen med kammeraterne og de filmfaglige guider nuanceret deres begreber og bevidsthed omkring filmsproget.

Erfaringen eleverne får med sig, styrker således både evnen til at udtrykke sig bevidst i en æstetisk fortælling og det kritiske blik på film og billedbårne medietekster som konstruerede og manipulerede.

Desuden udvikles både personlige og sociale kompetencer, idet alle indgår i produktionen med en specifik funktion og et defineret ansvar. Samtidigt er processen inkluderende, da filmproduktionen giver plads til varierende læringsstile og spænder bredt fra det aktive til det mere detaljeorienterede.

Hvert forløb har et særligt fagligt fokus og selvstændige læringsmål.

Filmhold i dialog med underviser i FILM-X studie 3.
FILM-X - Cinematekets filmstudier
Foto

Jørgen True

©

DFI

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Kari Eggert Rysgaard (DFI)
Yderligere information:

Pris for undervisning:

Grundskoler - 3 timer: 780 kr.
Dagtilbud - 1 time: 300 kr.