Strandingsmuseum St. George

Strandingsmuseum St. George

Vores sted

Strandingsmuseum St. George – en oplevelse for alle sanser og for hele familien

Strandingsmuseum St. George ligger helt ud til Vesterhavet i fiskerbyen Thorsminde. I rammerne af ny, prisvindende arkitektur og nye, stemningsfulde og interaktive udstillinger fortæller museet dramatiske historier om de tusindvis af skibe, der gennem tiden er strandet på den farlige jyske vestkyst og om kystbefolkningens møde med søfolk, varer og skibe fra hele verden.

Centralt i museet er beretningen om de to store, engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence, der strandede på kysten nær Thorsminde under en orkan om morgenen den 24. december 1811. Det er en af verdenshistoriens største strandingskatastrofer, hvor næsten 1400 mennesker omkom. Kun 17 kom levende i land. I udstillingen kommer man helt tæt på livet ombord gennem de tusindvis af genstande, som marinarkæologer har bjærget fra vraget af St. George. En unik samling, der ikke findes magen til i verden.

I museets tårn hænger St. George’s imponerende, næsten 12 m lange ror, som man kan følge op gennem etagerne fra marinarkæologens undersøiske univers til panoramaudsigten fra  udsigtsplatformen øverst på tårnet.  

 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Det undervisningstilbud, Strandingsmuseum St. George stiller til rådighed for skolerne, består af to nyudviklede undervisningsforløb (2019), hhv. beregnet for grundskolens 5.-7. klasse og grundskolens ældste klassetrin. De to forløb er udviklet og gennemtestet af Ph.D. Karen Seierøe Barfod og mag.art. Dorte Vang Eggersen, der begge er lektorer på læreruddannelsen på VIA UC. Forløbene tager udgangspunkt i hvert sit litterære værk og i museets udstillinger. Mens det ene forløb omfatter fagene dansk, historie, billedkunst og engelsk, er det andet forløb målrettet danskundervisningen. Materialet til begge forløb omfatter lærervejledning og opgaveark til både forberedelse i klassen, besøg på museet og afrunding i klassen. Museet stiller både undervisningsforløbene, og de fysiske rammer for undervisningen til rådighed for skolerne, mens lærerne selv afvikler de enkelte elementer i forløbene.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

De fortællinger, der formidles på Strandingsmuseum St. George, omhandler en vifte af emner og temaer, der alle relaterer til skibsfart på Nordsøen, strandingerne på Vestkysten og den kultur- og naturhistorie, der knytter sig til dem. Det er emner som vind, vejr og geologi på Nordsøen og Vestkysten, søfart på Nordsøen (især perioden 1750-1950), navigation på havet, årsager til strandinger på Vestkysten, liv, død, heltemod og næstekærlighed (ifm. strandinger), sømandsliv i ”gamle dage”, skibstyper, redningsvæsnet langs Vestkysten, kystbefolkningens livsvilkår og strandingernes betydning for dem (Vestkysten), Englandskrigene (Napoleonskrigene), langfart i sejlskibenes tid, nutidens marinarkæologi mm.

Strandingsmuseum St. George
De nye, interaktive udstillinger på Strandingsmuseum St. George appellerer til museumsgæster i alle aldre.
Foto

Christian Brandt, ActVisual

©

Strandingsmuseum St. George

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

96 11 50 20

Kontakt:

Ingeborg Svennevig (undervisningsforløbene) - Ulla Poulsen og Betina Nørfjand (booking og praktiske oplysninger)
96 11 50 20
Yderligere information: