Skoletjenesten Kolding

Skoletjenesten Kolding

Skoletjenesten Kolding er et samarbejde mellem Museum Kolding og Kolding Stadsarkiv. Fysisk holder vi til hos Kolding Stadsarkiv, men dækker den kulturhistoriske undervisning i hele Kolding Kommune

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

I vores undervisningsforløb inviteres eleverne til at gå på opdagelse i historien. Vi arbejder grundlæggende med, at eleverne skal have mulighed for at (be)røre historien, og har fokus på autenticitet, taktilitet og æstetik. Hos os får eleverne de originale arkivalier og historiske steder i hænderne og under huden. 

Med udgangspunkt i arkivets samlinger, museets genstande, de historiske steder og det lokalhistoriske indhold sættes der fokus på kernetemaerne identitet, demokrati, industrialisering, byudvikling og velfærdssamfund, der åbner op for en kobling til den globale historie. 

Vores undervisningsforløb er tværfaglige og inddrager elementer fra fagene historie, samfundsfag og billedkunst. Fagene er vægtet afhængigt af klassetrin i de enkelte forløb, hvor billedkunst og historie har størst vægt i mellemtrinsforløb, imens historie og samfundsfag dominerer i vores udskolingsforløb. Samtlige forløb understøtter de Forenklede Fælles Mål.

Alle vores forløb er udviklet i samarbejde med kommunens lærere. Er du nysgerrig omkring, hvordan det er foregået, så kan du læse vores praksismanual, hvor vi beskriver, hvordan vi har grebet det an. Det er samtidig en inspiration og anvisning til andre, der gerne vil i gang med at udvikle samskabte undervisningsforløb.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Eleverne arbejder hos os med grundlæggende kildekritiske metoder og historiske forklaringsmodeller, så de udvikler en forståelse af samspillet mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger. Samtidig aktualiseres historien på en måde, så elevernes historiebevidsthed bringes i anvendelse og de får en oplevelse af, at de selv er historieskabte og historieskabende. 

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt: