Københavns Museum

Københavns Museum

Vores sted

Københavns Museum 

Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen; kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør bl.a. om det tidligste København, om middelalderens omfattende fæstningsbyggeri og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. På turen gennem museet kommer man tæt på hvem fortidens københavnere var og hvordan de levede. Museet fortæller om byens historie gennem arkæologiske fund og historiske genstande, som afspejler livet i København – også fra før København blev København. En godt brugt benkam fra vikingetiden, et skelet af en kriger fra middelalderen og en elegant bærestol fra 1700-tallet, der på bedste taxa-vis har fragtet fine folk rundt i byen – og selvfølgelig har vi også en tidlig udgave af københavnernes foretrukne transportmiddel: En cykel, endda i træ! 

Københavns Museum åbnede i februar 2020 i en smuk og nænsomt renoveret bygning, som blev opført i 1890´erne til at huse Overformynderiet.

Skoletjenesten på Københavns Museum er en del af Skoletjenesten i Historie og Kunst og vi samarbejder tæt om undervisningen med Thorvaldsens Museum, Københavns Stadsarkiv og Nikolaj Kunsthal. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Undervisningen i Skoletjenesten på Københavns Museum bygger på dialog og fælles nysgerrighed. Efter en fireårig periode med et lukket museum har vi med vores undervisning og pædagogiske tilbud "to-go" udviklet nye formater, som indtænker skoler og daginstitutioner på nye måder, ligesom vi har fået nye erfaringer med inddragelse af elever, lærere og pædagoger i udviklingsprojekter. Erfaringer, som vi har taget med os ind i undervisningen i det genåbnede museum.

I forløb til daginstitutioner lægger vi vægt på børnenes oplevelser med at være på museum. Vi skaber rum til at sanse og være nysgerrige og inviterer børnene til at medfortælle og medfortolke historien sammen med os. Med museets praksisser undersøger vi hverdagsliv, fællesskaber og forskelle på tværs af tid sammen med børn og pædagoger.

Museets undervisning til grundskolen knytter sig også direkte til museets genstandsfelt og lægger vægt på at inddrage metoder og praksisser, som museet anvender for at indsamle, bevarer, registrere, formidle og forske i Københavns kulturarv. Sammen med eleverne undersøger vi både hvad museet fortæller og hvordan museet skaber viden om historien og gør den tilgængelig for sit publikum.  

Vi inddrager lærere og pædagoger, studerende og børn og unge i udviklingen af vores undervisningsforløb, som kan foregår i Arkæologisk Værksted, i byrummet eller i klasseværelset, børnehaven eller vuggestuen.  

 

 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

I skoletjenesten på Københavns Museum er det en vigtigt del af undervisningen at inddrage børn og unge i det arbejde, som udføres på et museum og som ikke nødvendigvis er synligt i de færdige udstillinger. I vores undervisning om arkæologi, er arkæologens arbejdsprocesser centrale og i undervisningen i udstillingerne på museet inddrager vi eleverne i de arbejdsprocesser og diskussionsspørgsmål, som ligger bag en færdig udstilling. Vi efterstræber at vores undervisning giver børn og unge nye perspektiver på historie og på museet som samfundsinstitution og vi ønsker at eleverne hos os bliver styrket i at opleve sig selv som vigtige sporsættere i historien.

Københavns Museum Skoletjenesten undervisningstilbud
Det nye Københavns Museum, februar 2020
Foto

Københavns Museum

©

Københavns Museum

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

29102281

Kontakt:

Marie Søborg Andersson
29102281