Ringsted Galleriet

Ringsted Galleriet

Vores sted

Ringsted Galleriet er et kunstnerdrevet udstillingssted for samtidskunst, der har eksisteret siden 1982. Ringsted Galleriet har markeret sig som et epicenter for solide kunstoplevelser i et atypisk område i Ringsted og har gennem årene formået at trække nogle af Danmarks førende billedkunstnere til Ringsted.

Ringsted Galleriet er beliggende i en tidligere lagerbygning i en baggård på Bøllingsvej og består af ét stort udstillingsrum på 130m2 og to undervisningslokaler, hvor samtidskunsten og dets aktuelle tematikker og teknikker formidles til både børn, unge og voksne. Udstillingsstedets formidlings- og undervisningstiltag er tilrettelagt i forhold til dets udstillingsprogrammer, der består af 6 udstillinger i perioden fra marts – december.

I forbindelse med vores nuværende udstillingsprogram, SAMMENSTØD 2021, har galleriet modtaget støtte fra Statens Kunstfond og 15. Juni Fonden til etablering af et formidlingscenter. Det har betydet at udstillingsstedet i 2021 kan tilbyde gratis guidede familieture og workshops til børn og unge.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

På Ringsted Galleriet får børn og unge en unik mulighed for at komme helt tæt på samtidskunsten igennem mødet med en billedkunstner. Der tilbydes både undervisning af udstillingsstedets erfarne undervisere eller de udstillende kunstnere. Kendetegnende for alle forløb er, at der tilbydes en professionel indgangsvinkel til de kunstneriske processer med fokus på de givne materialer, teknikker og koncepter, som kan opleves gennem udstillingsprogrammene.

Der arbejdes med dialogbaserede læringsprogrammer, hvor der lægges vægt på børn & unges aktive deltagelse. På Ringsted Galleriet anses kunsten som et unikt udgangspunkt for læring, der kan supplere opfyldelsen af institutionernes lærings- og kompetencemål, som understøtter Folkeskolens formål.

På Ringsted Galleriet præsenteres der en bred vifte af kunstneriske udtryk på tværs af medier som eks. maleri, lyskunst, digitalkunst, objektkunst, videokunst, installationskunst og sprogbaseret kunst, som understøtter Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse ang. plane, rumlige og digitale billeder og de tre kompetencemål:

  • Billedfremstilling (eleverne får mulighed for at afprøve forskellige materialer og kunstneriske teknikker på vores værksted)
  • Billedanalyse (eleverne får i mødet med den nyeste og fremmeste samtidskunst mulighed for at skabe relation til deres egen hverdag gennem analyseværktøjer)
  • Billedkommunikation (eleverne styrkes i troen på egne muligheder og hvordan man igennem kunsten kan skabe nye kommunikationsveje)
Hvad kan børn og unge lære hos os?

Målet er at styrke eleverne til at blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer. Det ønskes, at alle uanset baggrund og kundskaber skal have mulighed for at møde kunsten igennem et fagligt engagement. I mødet med kunsten, vil man opdage, at der ikke findes entydige svar, men i stedet kan kunsten være med til at danne ramme om de fællesskaber, aktiviteter og samtaler, der gør os til aktive individer, der interesserer sig og stiller spørgsmål til den omkringliggende verden.

På inddragende vis søges der på Ringsted Galleriet at give et aktivt og nærværende indblik i kunstneriske processer og billedkunstneriske metoder, som sættes i relation til elevernes egen hverdag for derved at udvikle deres fortrolighed med samtidskunsten. Det er ambitionen på sigt, at billedkunstneriske metoder og problemstillinger bliver en integreret del af den generelle undervisning i Grundskolen. Derfor kan undervisningen på Ringsted Galleriet også ses som et tværfagligt redskab for læring i andre fag end billedkunst såsom biologi, dansk, samfundsfag med flere, da kunst er forbundet med verden omkring os.

Ringsted Galleriet ønsker at være en dynamisk formidlingsplatform, så hvis du har en idé til et samarbejde eller forløb, så kontakt os endelig, således vi i fællesskab kan være med til at fremme interessen for samtidskunst og udbredelsen af kunstneriske færdigheder i Ringsted og omegn.

Elevfordybelse over Jesper Dyrhauges abstrakt værker lavet af kartoffeltryk
Workshop fra udstillingen, Idiosynkrasi
Foto

Heidi Hove

©

Ringsted Galleriet

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

42 20 11 11 / 30 42 87 27

Kontakt:

Morten K. Jacobsen og Heidi Hove
42 20 11 11 / 30 42 87 27