ARGO

ARGO

Vores sted

ARGO er et affaldshåndteringsselskab som er ejet af 9 kommuner på Sjælland: Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Lejre, Roskilde, Solrød, Greve, Køge og Stevns.

Vi driver Energitårnet i Roskilde og 14 genbrugspladser på tværs af kommunerne.

Desuden driver vi også 3 genbrugsbutikker, et modtageanlæg for pap, papir og plast og et deponi.

Vi arbejder ud fra tanken om at mest muligt affald skal genbruges eller genanvendes. Det affald der hverken kan genbruges eller genanvendes, skal energiudnyttes til el og fjernvarme, når det kan gøres miljømæssigt forsvarligt. Den sidste rest deponeres under kontrollerede forhold.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Undervisningen hos ARGO tager udgangspunkt i en rundvisning, hvor eleverne oplever hvordan en genbrugsplads eller et kraftvarmeværk fungerer. Undervejs på rundvisningen vil der være indlagt stop, hvor rundviseren forklarer eller hvor eleverne skal løse en opgave.

Vores formidlingsindsats er relativt ny, og vi udvikler den løbende. Jeres feedback er vigtig for os.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Hos ARGO kan besøgende lære om vigtigheden af at sortere affaldet rigtigt, så mest muligt kan genanvendes. Vi arbejder ud fra affaldshierarkiet, og ambitionen er at lære eleverne, at vi alle sammen kan påvirke gennem de forbrugsvalg vi træffer. Mange børn og unge er bekymrede for klimaet, og ønsker at gøre noget aktivt. Det kan man ved at tage stilling til sin affaldsproduktion.

Helt konkret kan besøgende hos os få indblik i, hvad der sker med det affald, som vi producerer. Både hvis vi sorterer, og hvis vi ikke gør - eller ikke kan.

Billedet viser affaldshierarkiet. Figuren viser en prioritering af hvad der skal ske med affald. Øverst til nederst står følgende: Forebyg Affald. Direkte genbrug. Genanvendelse. Energiudnyttelse. Deponi
Affaldshierarkiet

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

21 74 99 24

Kontakt:

Trine Thingsgaard
29 62 72 41