Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst

Vores sted

SMK er Danmarks hovedmuseum for billedkunst og rummer kunst fra 1300-tallet  frem til samtidskunsten. SMK har en vision om at  bidrage til at redefinere museet som institution og vil styrke et kreativt og reflekteret samfund. Bl.a. gennem undervisningsaktiviteter. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vi arbejder dialogbaseret og veksler i alle forløb mellem værksamtaler, miniforedrag og praktisk-æstetiske øvelser. Vi har stor erfaring med partnerskaber og fordybelsesforløb.

Undervisningsforløb med kunstner

I et forløb med kunstner undersøger eleverne sammen med kunstneren et tema gennem forskellige værker fra museets samling og gennem kreative og kunstneriske processer. Den helt unikke mulighed for at kombinere oplevelsen af 700 års originalkunst med en skabende og kreativ tilgang til kunsten giver eleverne et afsæt for at reflektere, sanse og sætte oplevelsen i spil gennem praktisk erfaring – sammen og hver for sig.

Undervisningsforløb med kunstformidler

I et forløb med kunstformidler undersøger eleverne udvalgte kunstværker og kombinerer den umiddelbare kunstoplevelse med analytiske greb. Vores kunstformidlere er alle studerende inden for de æstetiske, pædagogiske eller kulturhistoriske fag. Alle forløb er bygget op, så de veksler mellem miniforedrag, værksamtaler og små øvelser. Målet er at skabe rum for både individuelle og kollektive læreprocesser, hvor eleverne kan reflektere over og gennem kunsten samt lytte til og tænke med på andres betragtninger.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Vores forløb tager altid udgangspunkt i museets samlinger (fra 1300-tallet til samtidskunst) og særudstillinger og sigter mod at aktivere og engagere eleverne. I forløbene tager vi højde for elevernes kompetencer og læringsstile og tilstræber at variere mellem korte oplæg, samtaler og små opgaver og øvelser.

Vi dykker både ned i historiske perioder og arbejder med kunsten på tværs af tid og medier med forskellige tematiske rammer. Vi har fokus på kunstneriske og kreative processer og analytiske blikke på kunsten og kunsten i en historiske og samtidig kontekst.

Klik her for at finde vores undervisningsmaterialer

Statens Museum for Kunst udefra Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

33 74 84 84

Kontakt:

Bookingen
Yderligere information:

Tilmelding til nyhedsbrev for undervisere her (udsendes ca. 2 gange årligt)

 

Pris for undervisning:

 Grundskole og ungdomsuddannelser:1 time: 550 kr.

1,5 timer: 650 kr.

2,5 timer: 850 kr.

4 timer: 1050 kr.

 

Dagtilbud:

1 time: 550 kr.

2 timer: 850 kr.

 

Der tages forbehold for eventuelle prisændringer.

 

Kunstkatapult 5000 kr.

Fremmedsprogstillæg 100 kr.

Særligt tilrettelagt forløb

1 time 650 kr.