Bornholm Skoletjenesten

Bornholm Skoletjenesten

Bornholm er en KULTURØ for børn og unge, det vidner de mange eksterne undervisningstilbud, der er udviklet de seneste år. Målet har været at styrke og udvikle læringsmulighederne på Bornholm på kultur- og naturinstitutionerne i et samspil med brugerne på de bornholmske undervisningsinstitutioner.

Alle tilbud understøtter undervisningen på skolerne og er både fagligt funderede og tilpasset elevernes alder og niveau.

Inddragelse af eksterne læringsmiljøer eksempelvis NaturBornholm, Bornholms Museum, BOFA, Bornholms Kunstmuseum, Moseløkkens Stenbrudsmuseum m.fl. i skolernes faglige undervisning, kan være med til at opfylde folkeskolens formål, idet de bidrager til elevernes forståelse af menneskets samspil med kultur, kunst, historie og naturens ressourcer, og er dermed med til at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.

Skoletjenesten Bornholms brede vifte af spændende undervisningstilbud retter sig direkte til de bornholmske skoler.

Men da omkring 30.000 lejrskoleelever fra hele Danmark årligt besøger Bornholm, er der udviklet tilbud til netop denne elevgruppe. Tilbuddene er tilrettelagt så et enkelt besøg på en kultur- eller naturinstitution vil give eleverne en oplevelse af et anderledes Danmark. Materialet er samlet på Destination Bornholms site. Her finder man også oplysninger om transport samt andre praktiske informationer. http://lejrskole.bornholm.info/

Som koordinator for Skoletjenesten Bornholm står jeg altid til rådighed med hjælp til at udvikle nye undervisningsideer, at sammensætte anderledes og innovative undervisningsforløb og henvise til relevante besøgssteder.

Med venlig hilsen Ulla Didriksen tlf: 20 33 59 23  mail: ulla.didriksen@brk.dk

 

Skoletjenesten undervisningstilbud Bornholm

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Ulla Didriksen
20335923