LG Gymnastik

LG Gymnastik

Vores sted

Lyngby og Gentofte Gymnastik (’LG’) er en af Danmarks største gymnastikforeninger med mere end 3.500 medlemmer fordelt på mange forskellige stilarter, blandet andet akrobatik, dans, springgymnastik, parkour, motionshold og meget mere. De vigtigste værdier for os og vores mange trænere i undervisningen er LEG – Læring, Energi og Glæde – uanset om du er 1 år eller 99 år.

Vi vil være med til at sætte endnu mere fokus at flere børn og unge får mulighed for at bevæge sig og dyrke idræt, så de også kan blive en del af det foreningsfællesskab vi kender.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

I LG tilbyder vi mange former for undervisning inden for gymnastik, så både daginstitutioner, grundskoler og andre ungdomsuddannelser kan være med. Alle forløb bygges op efter individuelle ønsker og behov, der kan variere fra én undervisningsgang på 1 time til ét samlet undervisningsforløb, der strækker sig over flere dage og uger. Undervisningen kan indeholde at fra kortere forløb med grundmotorisk træning og gymnastisk leg til længere forløb med dans og/eller spring. Vi sørger for at matche de rette trænere med jeres ønsker.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Ved et undervisningsforløb hos LG er det, med afsæt i vores værdisæt, vores ambition at børn og pædagoger i daginstitutionerne får et både sjovt og lærerigt forløb. Målet er at de introduceres for og får erfaring med gode grundmotoriske bevægelseslege og -danse, som de efterfølgende kan bruge i hverdagen. For elever og lærer i grundskolen og andre grunduddannelser er målet at udvikle elevernes kompetencer og erfaring med kropsforståelse og gymnastiske bevægelser, som de blandt andet kan bruge ved deres 9. klasses afgangseksamen. Hvert forløb tilpasses dog det pågældende klassetrin.

LG Gymnastik - Vi bevæger mennesker!
©

LG Gymnastik

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

61 71 59 51

Kontakt:

Nathalie Olsen
61715951