KØS Museum for kunst i det offentlige rum

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Vores sted

På KØS er det kunsten i offentlige rum, der er i fokus. KØS viser samtidskunst, som du møder i din hverdag og by. Med udstillinger uden for museet viser vi helt nye bud på, hvad kunst i offentlige rum er og kan. Du kan opleve kunst, der borer sig ind i aktuelle samfundsproblematikker og udspiller sig i så forskellige offentlige rum som byrum, hospitaler, togstationer, uddannelsesinstitutioner og kirker.

På museet kan du opleve udstillinger, der viser spændevidden i feltet fra mindesmærker og monumenter til performances og digital kunst. Du kan også komme helt tæt på skelsættende kunstneres praksis. Som det eneste sted i landet og faktisk også ét af de eneste steder i verden viser KØS skitser, modeller og forarbejder til offentlige kunstværker fra hele verden.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vi tilbyder undervisning til børnehaver, grundskoler, SFO’er, gymnasier og lærer- og pædagoguddannelser. Al vores undervisning understøtter specifikke læringsmål indenfor Dansk, Billedkunst, Samfundsfag og Historie. Vi tilbyder forløb indenfor på museet, og vi tager ud i byrummet for at møde kunsten lige der, hvor den udfolder sig.

Det sanselige, engagerende og inspirerende møde med kunsten er omdrejningspunktet for alle vores forløb. Det handler ikke om, hvad kunst er, men i stedet undersøger vi i fællesskab, hvad kunst gør. Hvad gør den ved dig og mig, samfundet og verden, byen og borgerne? Mødet med kunsten foregår dialogisk og eleverne lærer ikke kun om kunsten, men også gennem kunsten. Eleverne får førstehåndserfaring med kunstneriske processer, tilgange og udtryksformer. For eksempel kan du og din klasse tage med os til Refshaleøen i København, der er et byrum i forandring. Her arbejder eleverne med at tage fotografier ligesom den amerikanske billedkunstner Gordon Matta-Clark. Ved at bruge kameraet på deres mobiltelefoner undersøger og afdækker de byrummets historier og potentialer.

Når vi tager ud i offentlige rum, undersøger vi både konkrete værker og retter fokus mod specifikke offentlige rum ved for eksempel at undersøge: Hvilke sociale normer og regler er der, hvordan kan kunsten påvirke byudviklingen, hvilke slags kunstværker dominerer, og er der brug for nye slags kunstværker? Vi lader os inspirere af forskellige kunstneres måder at angribe disse spørgsmål og skaber egne kunstprojekter.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

I undervisningen på KØS forholder eleverne sig kritisk reflekterende til det samfund, de er en del af og får styrket deres sproglige, visuelle, refleksive kompetencer og mod til at ytre sig. Et besøg på KØS er relevant i forhold til aktuelle samfundsproblematikker og elevernes egen hverdag.

Vi skaber møder med kunsten, der giver ny viden, erkendelse og indsigt i, hvordan kunst kan udfordre måden, vi forstår livet og menneskelige relationer og ultimativt måden vi agerer i verden på. Vi vil gøre kunst til en del af alle børn og unges hverdag.

KØS Museum for kunst i det offentlige rum Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

31 56 11 11

Kontakt:

Sofie Andreassen
Yderligere information:

Pris for undervisning:

Skoler gratis adgang. Husk bestilling.

1 time gratis, 2½ time 600 kr.