Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Vores sted

Gammel Estrups undervisningstilbud henvender sig til alle klassetrin i folkeskolen, elever på ungdomsuddannelser samt børn i dagtilbud. Vi laver også forløb målrettet børn med særlige behov, og det enkelte undervisningsforløb tilpasses den aktuelle gruppes behov og faglige niveau.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Forløbene består af en kombination af dialogbaseret undervisning, rollespil og værkstedsaktiviteter med det formål at skabe et sanseligt, aktiverende og udbytterigt besøg på Gammel Estrup.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Museet tilbyder et enestående autentisk læringsrum, hvor børn og unge kan få et særligt indblik i adelens og de ansattes liv fra renæssancen og frem til 1930. Undervisningsforløbene har til formål at få eleverne til at reflektere over deres liv i sammenligning med livet på de danske godser førhen.  

skoletjenesten undervisningstilbud på Gammel Estrup

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

87 95 07 14

Kontakt:

Børn og Unge
87 95 07 14
Yderligere information:

Ring eller skriv, så kan vi i fællesskab planlægge jeres besøg på museet. Kontakt Børn og Unge  på T 87 95 07 14 eller bu@gammelestrup.dk.