H.C. Andersens Hus

H.C. Andersens Hus

Vores sted

En verden, du tror, du kender

H.C. Andersen er ikke alene en af verdens mest kendte og mest læste forfatter, beundret overalt for sine forunderlige eventyr. Fra 2021 udgør hans fantastiske fortællinger også fundamentet for en helt ny type museum.

H.C. Andersens Hus fortæller nemlig ikke om noget der skete engang. Det handler om her og nu, dig og mig. Det taler som H.C. Andersen – ikke om H.C. Andersen. Insisterende på at H.C. Andersens eventyr er lige så levende og gyldige i dag som i 1800-tallet, da de blev skrevet.

Træd ind i eventyrforfatterens litterære univers – iscenesat som et totalkunstnerisk rum hvor arkitektur, have og udstilling hele tiden skaber nye møder mellem den besøgende og Andersens eventyrlige verden. Her er det fantasien, nysgerrigheden og forundringen som står i centrum og vækker til eftertanke og skaber nye perspektiver på os selv, naturen og samfundet.

Se mere på museets hjemmeside

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

H.C. Andersens Hus' læringsunivers har en skarp og ambitiøs læringsprofil.

Vi vil åbne H.C. Andersens eventyrverden op for børnene, så både eventyrene og børnene kommer til deres ret. Andersens eventyrverden rummer uendelige muligheder for kreativ læring og nye fælles erkendelser. Samtidig er vi lige så nysgerrige på hvad børnene selv tænker, tolker og oplever, når de møder Andersens univers. Andersen dyrkede nemlig selv de mange perspektiver og flertydige moraler. Hos os skal børnene derfor møde H.C. Andersens værker i et fordybende og åbent rum, hvor leg og læring smelter sammen.

Det betyder, at alle undervisningsforløb i H.C. Andersens hus:

  • Har rod i Andersens liv, værker og tænkning
  • Benytter museets autentisitet
  • Er samskabende
  • Opfylder relevante fagformål

Det teoretiske og metodiske grundlag Ville Vaus læringsunivers hviler på mange års udvikling, afvikling og erfaringsdannelse i samarbejde med fagfolk, forskellige børnegrupper og deres voksne. Samtidig er det også baseret på relevante teorier og metoder. Vi refererer altid til Andersens særlige kunstneriske metode, men også til lege- og børnekulturteori, filosofisk metode og metoder indenfor improvisationsteater, forumspil og billedkunst.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Børnene møder de eventyr og den forfatter, de tror, de kender, på en ny, involverende og oplevelsesrig måde.

Se mere under de enkelte forløb for de specifikke mål for forløbet.

 

Elever på opdagelse i H.C. Andersens originale manuskripter.
Elever på opdagelse i H.C. Andersens originale manuskripter.
Foto

Lærke Beck Johansen

©

Museum Odense

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

65 51 46 01

Kontakt:

Museum Odense
65 51 46 01
Yderligere information:

Prisen for undervisningsforløbet dækker det specifikke undervisningsforløb, herunder formidler og materialer.

Entréen til museet under og efter forløbet er gratis for børn og voksne på alle museer ved Odense Bys Museer, når besøget sker som et led i undervisningen eller institutionsbesøg.

Den gratis entre gælder for følgende grupper og uddannelser:

  • Børn, pædagoger og dagplejere fra dagplejegrupper, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Elever, studerende, lærere, undervisere og pædagogiske personale fra grundskoler, gymnasiale uddannelser, øvrige videregående uddannelser og VUC (voksen-undervisnings-centre).
  • Integrationsskoler (sprogskoler og sociale netværk under temaet integration i Odense Kommune).
  • Lærere og pædagogisk personale har ligeledes gratis adgang i forbindelse med forberedelse af et besøg.

Bemærk alle grupper skal anmelde deres besøg på forhånd.