Lemvig Museum

Lemvig Museum

Vores sted

Lemvig Museum er et kulturhistorisk museum, der indsamler og formidler Lemvigegnens historie.

Livet på egnen har ofte været præget af det barske klima og de vilkår, som det forskelligartede landskab gav.

Den sydlige egns næringsfattige smeltevandsslette, det barske Vesterhav, Limfjordens smulte vande mod nord og det frugtbare istidsmodellerede bakkelandskab ved fjorden har givet forskellige livsbetingelser.

Kunstnere som Jens Søndergaard, Niels Bjerre og Thøger Larsen har skildret landskabet og egnens mennesker.

En vestjysk selvbevidsthed, egenart og kultur er blevet skabt af de specielle livsvilkår. I en egn, hvor de primære erhverv har været fiskeri, landbrug, håndværk og handel har man opbygget en iværksætter- og selvstændighedskultur. Lemvigegnen ligger langt fra hovedstaden, men via havet og Jyllands sletter har der igennem tiden været en livlig handel og kontakt med England, Norge og Tyskland.

Lemvig Museums udstillinger og formidling fortæller historien om egnen, befolkningen og om de kunstnere, der beskrev det i ord og billeder.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Lemvig Museums formidling er båret af fortælling, ofte i vekselvirkning med elevernes aktive medvirken. I ”Skolen i gamle Dage”, bringes de tilbage i tid og skriver med griffel, pen og blæk, i hornskemagerens værksted pudser de - som datidens børn - en groft forarbejdet hornske, og inspireret af egnens kunstnere skaber de liv i ord og billede.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Historien om livet på egnen til forskellige tider giver mulighed for at spejle sig selv og livet her og nu og i fremtiden.

Undervisningsforløbene er aldersdifferentierede. Vi indgår gerne i samspil med lærere, så fokus lægges, hvor det passer bedst i forhold til det forløb, museumsbesøget indgår i.

Lemvig Museums skoletjeneste

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

97 82 00 25

Kontakt:

Lars Mathiesen
97 82 00 25
Yderligere information:

Bestilling af undervisningstilbud:

mandag-torsdag og fredag kl.8-16, og kl. 8-13