Københavns Befæstning

Københavns Befæstning

Vores sted
Velkommen til en skoletjeneste, der tager afsæt i oplevelse før oplysning med undervisningsforløb, der har fysisk bevægelse og nysgerrighed som drivkraft. I Skoletjenesten Københavns Befæstning konkretiserer vi fortiden, når eleverne går på opdagelse med lommelygter, løser hemmelige missioner og finder historiske spor, der kan bruges i en bred vifte af fag – fra dansk og matematik til samfundsfag og natur/teknik.

Det læringsteoretiske udgangspunkt i Skoletjenesten Københavns Befæstning er socialkonstruktivistisk, hvor al undervisning er dialogisk, og tager afsæt i elevernes egen livsverden og deres tanker om fortid, nutid og fremtid. Vi arbejder bl.a. med rollespil og undersøgende/problembaserede metoder, og vi rammesætter historiske værksteder og historisk rekonstruktion

Vi vurderer, at de bedste rammer for læring bliver skabt, når eleverne får mulighed for at bruge rum og krop aktivt i undervisningen, og når de er i dialog med de historiske genstande og hinanden. Indlevelse og nysgerrighed er kernebegreber og derfor ser vi også meget gerne specialklasser på befæstningen.

Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man vil høre mere om undervisningen eller har en særlig forespørgsel.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?
Et undervisningsforløb på befæstningen giver eleverne en oplevelse, der både er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien. Når eleverne bevæger sig rundt på vores lokationer mærker de historien, kulden, vinden og tiden på egen krop.

Alle undervisningsforløb understøtter Fælles Mål, og har tilknyttede opgaver, der kan arbejdes med før og efter besøget på befæstningen.

Skoletjenesten Københavns Befæstning arbejder ud fra fire undervisningsdogmer:

  • Oplevelse før oplysning
  • Historien er fysisk
  • Læring gennem fysisk bevægelse
  • Samarbejde

Hvad kan børn og unge lære hos os?
Skoletjenesten Københavns Befæstning har mange forskellige lokationer og derfor en bred vifte af historier at fortælle.
Hos os kan man arbejde med bl.a. 1. verdenskrig, 2. verdenskrig og Kold Krig.

Hvor underviser vi?
Ejbybunkeren - Rødovre
Vestvolden - Rødovre
Kastrup Fort - København S
Kommandocentralen på Frederiksberg Rådhus - Frederiksberg
Den Franske Skoles Plads og civilbunker på Madvigs Allé - Frederiksberg

Københavns Befæstning Oversigtskort Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

28923176
Yderligere information:

 

Nyhedsbrev:

Skoletjenesten Københavns Befæstning sender sit nyhedsbrev med de nyeste undervisningsmuligheder fire gange om året. Tilmeld dig her.

 

Sociale medier:

Mellem nyhedsbrevene kan du løbende følge med i de seneste opdateringer på Facebook og Instagram.