Nordsøen Oceanarium

Nordsøen Oceanarium

Vores sted

Skoletjenesten tilbyder gratis, kortere og længerevarende forløb på og Oceanariet og i de nærliggende omgivelser for folkeskoler og privatskoler. For skoler beliggende i Hjørring Kommune er undervisningen og entréen til Oceanariet gratis. Eneste krav er at besøget er tilmeldt til og bekræftet af Skoletjenesten på forhånd. Skoler udenfor Hjørring Kommune betaler entré (45 kr. pr. elev - lærere gratis) og undervisning. Priserne er angivet ved de forskellige forløb.

Specielt april-oktober anbefales at man bestiller mindst 3-4 uger før besøget. Besøg uden for Oceanariets almindelig åbningstid (primært om morgenen) kan aftales i forhold til transport og besøg på havnen og dens virksomheder. Ved besøg uden tilknyttet undervisning tilstræber vi at give jer en kort introduktion om stedet og vores færdselsregler.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Skoletjenesten er etableret i samarbejde mellem Hjørring kommunale skolevæsen og Nordsøen Oceanarium med henblik på at lave undervisning om natur, kultur og mennesker med udgangspunkt i lokalområdet. Undervisningen skal give deltagerne mulighed for at opleve, se og forstå sociale og økologiske sammenhænge med vægt på menneskets forhold til det omgivende miljø.

Nogle af de mindre forløb kan gennemføres hjemme på skolen i tilrettet form. De længerevarende forløb foregår i vekselvirkning mellem arbejde på skolen og besøg på Oceanariet og dets nærområde. Ved planlægning af de længerevarende forløb besøger Skoletjenesten gerne skolen i forbindelse med præsentationen og planlægningen af forløbet. Der kan aftales minikurser på skolen til instruktion af øvelserne i de længerevarende forløb.

Ud over de beskrevne forløb deltager Nordsøen Skoletjeneste gerne i samarbejde med lærerne om udvikling og gennemførelse af forløb med faglig tilknytning til hav, havn og strand. I forbindelse med særudstillinger på Oceanariet vil der typisk blive lavet kortere forløb knyttet til udstillingerne. Skoletjenesten er også behjælpelig med at skabe kontakt til fiskeriet og andre erhverv på havnen med henblik på klassebesøg – specielt ved aftalte besøg på fiskefartøj forventes dog forståelse for at besøg kan aflyses med kort varsel. Besøg på fiskeauktionen skal aftales og afvikles sammen med Skoletjenesten.

Tilmelding sker ved at kontakte skolekonsulent Anders Østerby.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Skoletjenestens forløb tager udgangspunkt i fagbeskrivelserne for primært Natur/teknologi og biologi, men i et vist omfang også geografi, samfundsfag og ”Uddannelse og job”, ligesom der ofte kan knyttes matematikopgaver til mange af forløbene.

Nordsøen Oceanarium Hvalforskehytten Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

96258719

Kontakt:

Anders Østerby
9625 8719