Hjørring Musiske Skole

Hjørring Musiske Skole

Vores sted

Hjørring Musiske Skole er kommunens kulturskole - vi tilbyder professionel undervisning i musik, billedskole, ballet, dans og drama.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Udover undervisning kan vi tilbyde et spændende miljø, hvor man kan møde andre med samme interesse - samt lokaler og værksteder, som er særligt indrettet til undervisning i de forskellige kunstarter. Hjørring Musiske Skole er for alle aldersgrupper i hele kommunen og nøgleordene for vores undervisning er nærvær, høj kvalitet og gode oplevelser. På Hjørring Musiske Skole har vi valgt ikke at tilbyde specifikke tilbud indenfor skoletjenesten. Til gengæld er vi meget åbne overfor samarbejder med alle institutioner i kommunen.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Samarbejdet kan f. eks. være:

Samarbejde mellem kulturskolens lærere og institutionens medarbejdere

Vore lærere inddrages i institutionens dagligdag. F.eks. emneuger, aktivitetsdage, sommerfester, projektdage. Efteruddannelse Vi tilbyder små efteruddannelseskurser for jeres personale. Det kan f. eks. være:

• instrumentalundervisningskursus med henblik på akkompagnement til fællessang

• dramakursus

• billedkunst

• kurser i dans og bevægelse

• generelle kurser i sang, spil og bevægelse.

Brobygning

Vi underviser i musik, dans, drama og billedkunst , som er særdeles egnet som bindeled mellem førskolen og de yngste skoleklasser.

Partnerskaber

Hjørring Musiske Skole og den enkelte institution knytter forpligtende og gensidigt værdiskabende partnerskabsaftaler om særlige aktiviteter.

Kulturskolens time

Fast ugentlig aktivitet Vi har en stor vifte af projekttilbud (hver af varighed på 6-8 uger) Projekterne kan fungere enkeltstående eller tilbydes rullende til et helt område. F. eks. dans, skulptur, band-leg, billedskole, hip-hop, drama, kor, dukketeater, MGP, byg dit instrument, Lucia. Der er mulighed for at individuelle løsninger i kulturskolens time, som udarbejdes i dialog mellem Hjørring Musiske Skole og institutionen.

Projekter

Vi indgår gerne som sparringspartner på kulturprojekter. Det kan f. eks. være hjælp til fundraising og projektledelse. 

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

72334345

Kontakt:

Hjørring Musiske Skole
72334345