Bliv NaturligVis

Bliv NaturligVis

Vores sted

Bliv NaturligVis er et gratis formidlingstilbud til alle landets skoler. Lokation for arrangementet aftales mellem skole og formidler. Vi ønsker at være medudviklere af børns naturidentitet og naturforståelse ved at sætte jagt og lystfiskeri på skoleskemaet. På vores hjemmeside kan jeres skole tage kontakt til en lokal formidler, som kan komme ud og give børnene autentiske oplevelser. På hjemmesiden kan I ligeledes rekvirere gratis målstyret undervisningsmateriale, som sikrer den faglige udvikling.Se meget mere på: www.blivnaturligvis.dk

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Når naturen skal ind i undervisningen, er vi meget opmærksomme på, at det tilbud vi brænder så meget for at kunne give alle landets skoler, er realistisk at tage i brug for lærerne. Vi er opmærksomme på, at en dag i naturen med en frivillig formidler skal kunne opfylde nogle bestemte mål jf. folkeskoleloven. Mange af de Forenklede Fælles mål, der skal opfyldes, sker automatisk i børnenes møde med naturen. Det er ikke ’spild af tid’ at hive en dag ud af kalenderen og lade børnene opleve og udforske naturens mangfoldighed. Børnene, der arbejder med ænder, tilegnede sig kompetencer som f.eks. viden om dyrs levesteder og livsbetingelser, viden om et dyrs anatomi, viden om menneskets sanser. Aktiviteterne kan foregå i skolens nærhed og naturen kan sagtens være lige uden for klasseværelset.

Bliv NaturligVis mener, at god læring tager udgangspunkt i, at nysgerrighed skal vækkes igennem gode oplevelser, og at hjerne, krop og miljø skal spille sammen for at sikre en meningsgivende udvikling. I et Bliv Naturligvis arrangement inddrages alle sanser, hvilket fremmer den enkeltes udvikling og læring. 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Arrangementet kan vække en interesse i og nysgerrighed på de muligheder, der er i naturen. Samtidig med at de bliver opmærksomme på, at når noget er større end sig selv, så bliver man klogere på sig selv.

Skoletjenesten Undervisningstilbud Bliv Naturligvis

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt: