Gentofte Kommune

Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune tror vi på at børns lærende og legende møder med kunst og kultur gennem opvækst og skolegang er en betydningsfuld del af deres udvikling som individer og medborgere. Vi samarbejder med museer og kulturinstitutioner, foreninger og virksomheder som tilsammen tilbyder en bred palet af kortere eller længerevarende undervisningsforløb og partnerskaber med stærke faglige og sociale læringspotentialer. Vi opfordrer lærere og pædagoger, skoler og daginstitutioner til at benytte de mange spændende læringsmuligheder der tilbydes fra eksterne aktører og læringsmiljøer i kommunen.

I møder med eksterne aktører kan du berige og kvalificere dine fag og timer, opfylde læringsmål og læreplaner - og du kan understøtte demokratiske dannelsesprocesser for dine elever og børnegrupper. Hver sted og tilbud er karakteriseret ved et fagligt fokus på oplevelser og specialistviden om enten kunst, kultur eller natur, med vægt på historien eller vores egen tid og perspektiver til fremtiden både lokalt og globalt.

Gentoftes Skoletjeneste rummer især tilbud fra kunst- og kulturaktører i kommunen. Tilbud fra virksomheder og idrætsforeninger vil på sigt komme til og danne værdifulde platforme for erfaringer med erhverv og idrætsfaglige samarbejder.

Hvad kan du vælge?

Du kan pt. vælge mellem korterevarende læringstilbud fra Bellevue Teatret, Eksperimentarium, Folkekirkens Skoletjeneste, Garderhøjfortet/Københavns BefæstningGenklange, Gentofte Bibliotekerne, Gentofte BrandMuseum, Gentofte Genbrugsstation, Gentofte Kino, Gentofte Musikskole, Haver til Maver, Kulturskolernes Kulturpakker, Lokalhistorisk Arkiv, Naturskolerne Rude Skov og Rådvad, Ordrupgaard, Tranen - Rum for samtidskunst og Øregaard Museum. Flere kommer til efterhånden.

Alle eksterne læringsmiljøer arbejder løbende med at udvikle aktive og dialogiske formidlingsmetoder som kommer børn og deres professionelle voksne i møde.

Partnerskaber og længerevarende samarbejder

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune faciliterer længerevarende samarbejder og igangsætter større læringsprojekter og partnerskaber mellem kunstnere, kulturinstitutioner og konkrete skoler og dagtilbud. Er du interesseret i at vide mere om muligheder for dig og dine klasser eller børnegrupper, så kig under Partnerskaber. Her kan du også læse om Børnekulturpuljen i Gentofte Kommune, som støtter finansieringen af netop partnerskaber og udviklingsprojekter for og med børn og professionelle kulturaktører og kunstnere. Både skoler, dagtilbud og kulturaktører kan søge.

Ønsker du at booke et konkret tilbud her på siden skal du benytte den bookingfunktion der er anført under hvert sted.

Har du generelle spørgsmål til denne side kan henvendelse rettes til Sasja Brovall Villumsen: sbvi@gentofte.dk

Hvad er formålet med denne side?

  • Tilbyde alle børn i kommunen sanselige og aktive møder med autentiske genstande og ekspertviden formidlet i unikke omgivelser via inkluderende læringsmåder.
  •  Via møder med eksterne læringsrum at styrke børn og unges dannelse og fællesskaber - uanset forskellige baggrunde og forudsætninger for at deltage.
  • Optimere skoler og dagtilbuds brug af eksterne læringsrum som en naturlig og integreret del af undervisningen og den pædagogiske tilgang.
  • Understøtte kvalificering af tværfaglige kompetencer og partnerskaber mellem civile, offentlige og private læringsaktører.

Gentoftes samarbejde med Skoletjenesten udmønter værdierne i Den Åbne Skole og de styrkede pædagogiske læreplaner for dagtilbud samt Gentoftes kulturpolitik Sammen om kulturen og visionerne bag strategier som Læring uden grænser og Børn forandrer verden.

Skoletjenesten_undervisningstilbud_gentoftekommune

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

21 16 19 83

Kontakt:

Sasja Brovall Villumsen
21 16 19 83
Yderligere information:

Se det enkelte arrangement her