Gentofte Kommune

Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune tror vi på at børns lærende og legende møder med kunst og kultur gennem opvækst og skolegang er en betydningsfuld del af deres udvikling som individer og medborgere. Vi samarbejder med museer og kulturinstitutioner, foreninger og virksomheder som tilsammen tilbyder en bred palet af kortere eller længerevarende undervisningsforløb og partnerskaber med stærke faglige og sociale læringspotentialer. Vi opfordrer lærere og pædagoger, skoler og daginstitutioner til at benytte de mange spændende læringsmuligheder der tilbydes fra eksterne aktører og læringsmiljøer i kommunen.

I møder med eksterne aktører kan du berige og kvalificere dine fag og timer, opfylde læringsmål og læreplaner - og du kan understøtte demokratiske dannelsesprocesser for dine elever og børnegrupper. Hver sted og tilbud er karakteriseret ved et fagligt fokus på oplevelser og specialistviden om enten kunst, kultur eller natur, med vægt på historien eller vores egen tid og perspektiver til fremtiden både lokalt og globalt.

I løbet af 2018 samles på denne side diverse tilbud fra især kunst- og kulturaktører i kommunen. Tilbud fra virksomheder og idrætsforeninger vil på sigt komme til og danne værdifulde platforme for erfaringer med erhverv og faglige samarbejder.

Du kan pt. vælge mellem tilbud fra Kulturskolernes Kulturpakker, Gentofte Bibliotekerne, Øregård Museum, Lokalhistorisk Arkiv, Garderhøjfortet, Tranen - udstillingssted for samtidskunst, Gentofte BrandMuseum, Filiorum, Genklange, Eksperimentarium, Ordrupgaard Museum, Bellevue Teatret, Gentofte Kino og Rådvad Naturskole.

Alle eksterne læringsmiljøer arbejder løbende med at udvikle aktive og dialogiske formidlingsmetoder som kommer børn og deres professionelle voksne i møde.

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune faciliterer samarbejder og igangsætter større læringsprojekter og partnerskaber mellem kunstnere, kulturinstitutioner og konkrete skoler og dagtilbud. Er du interesseret i at vide mere om muligheder for dig og dine klasser eller børnegrupper, så kig under Partnerskaber.

Ønsker du at booke et konkret tilbud skal du benytte den bookingfunktion der er anført under hvert sted.

Har du generelle spørgsmål til denne side kan henvendelse rettes til børnekulturkonsulent Hilde Østergaard: his@gentofte.dk

Hvad er formålet med denne side?
I overensstemmelse med værdierne i Den Åbne Skole og nye pædagogiske læreplaner for dagtilbud samt kulturpolitikken i Gentofte Kommune er det målet at styrke børns møder med kunst og kulturliv (og senere forenings- og erhvervsliv) som en meningsfuld og inspirerende del af deres dannelse og fællesskaber - uanset forskellige baggrunde og forudsætninger for at deltage. Med siden her er det ambitionen at:

  • Tilbyde alle børn i kommunen sanselige og aktive møder med autentiske genstande og ekspertviden formidlet i unikke omgivelser via inkluderende læringsdesigns.
  • Optimere skoler og dagtilbuds brug af eksterne læringsrum som en naturlig og integreret del af undervisningen og den pædagogiske tilgang.
  • Understøtte udveksling af viden og kvalificering af tværfaglige kompetencer gennem samarbejder og partnerskaber mellem civile, offentlige og private læringsaktører.
Skoletjenesten_undervisningstilbud_gentoftekommune

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

39985800

Kontakt:

Hilde Østergaard
Yderligere information:

Se det enkelte arrangement her