Museum Nordsjælland

Museum Nordsjælland

Vores sted

Hvad skal et besøg på Museum Nordsjællands skoletjeneste gøre godt for?

Et besøg på et af Museum Nordsjællands skoletjenesteforløb giver først og fremmest mulighed for at konkretisere den undervisning, eleverne har på skolen. Undervisning i historie er som oftest tekstbaseret med fokus på faglige kognitive færdigheder. På museet lægger vi vægt på det taktile og bredt dannende møde med historien, f.eks. når eleverne laver mad over bål, får en flintekniv i hænderne, skriver med blæk og pen eller mærker historien på egen krop gennem de genstande, der findes på museet eller i kulturlandskabet omkring. Konkretiseringen gælder også andre fag som matematik, når der arbejdes med gamle mål- og møntenheder, håndværk og design, når gammelt værktøj afprøves og bygningskultur opmåles og undersøges, eller natur og teknik, når eleverne afprøver og undersøger, hvordan en trævaskemaskine eller et gammeldags urværk er indrettet og hvorfor. Endelig giver et museumsbesøg også læreren lejlighed til at afprøve elevernes forståelse af det, der har foregået i undervisningen.

Det er ikke årstal, der er i centrum i vores formidling, men oplevelse af og med historien, som efterfølgende kan hjælpe eleverne til at sætte indre billeder på, hvad der ligger i begreber som 1700-tallet, 1950erne, landboreformen, oplysningstid, osv.

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem undervisningen på skolen og på museet, sådan at det der er foregået på museet, kan bruges videre frem i undervisningen. Derfor gør vi meget ud af at tale med læreren inden besøget. Vi lægger også vægt på at skabe en tryg stemning i indledningen af besøget, der motiverer eleverne til at bidrage, også selvom de ikke normalt elsker faget historie. Vores udgangspunkt er altid elevernes forhåndsviden, ikke bare den faglige, men også deres egne erfaringer fra den nutid de lever i.  

Hvad skal det hele så gøre godt for? Formålet er dannelse: Det skal alt sammen bidrage til at eleverne får den indsigt og fornemmelse for, hvor de er kommet fra, hvor de er nu, og hvor de skal hen, vi alle hen ad vejen og igen og igen, har brug for at få.

 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

På Museum Nordsjælland pirres elevernes nysgerrighed i mødet med autentiske genstande, der gør fortiden levende og relevant og sætter gang i tanker om det liv og det samfund, vi har i dag.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem

  • dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • at børnene mærker, smager, løfter osv. sig til viden om fortiden
  • fortællinger om livet i fortiden, de sociale strukturer og institutioner med udgangspunkt i museumsgenstandene og elevernes spørgsmål.

Vi arbejder for at vække elevernes nysgerrighed – og dermed deres interesse for historien – så de kan reflektere over forskellene mellem eget liv og livet i fortiden, få en øget historiebevidsthed samt indsigt i historiefagets arbejdsmetoder og kilder.

Museum Nordsjælland underviser i en række forskellige emner inden for Nordsjællands lokalhistorie, arkæologi, landbohistorie, enevælde og oplysningstid - og meget mere!

Vi udvikler hele tiden nye tilbud og arbejder løbende og målrettet med at forbedre og aktualisere vores tilbud. Vi modtager forslag om nye forløb og feed back fra lærere og elever om vores eksisterende tilbud med kyshånd. Vi lægger vægt på at eleverne får en anden oplevelse, end det de kender fra skolen, at mødet med museet er positivt, og ikke mindst, at det vi arbejder med, og drøfter med eleverne i forløbet, er relevant og klæder dem på i deres eget liv og tilværelse.

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov. Det gælder også sprogskoler og modtageklasser.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Hvad skal et besøg på Museum Nordsjællands skoletjeneste gøre godt for?

Et besøg på et af Museum Nordsjællands skoletjenesteforløb giver først og fremmest mulighed for at konkretisere den undervisning, eleverne har på skolen. Undervisning i historie er som oftest tekstbaseret med fokus på faglige kognitive færdigheder. På museet lægger vi vægt på det taktile og bredt dannende møde med historien, f.eks. når eleverne laver mad over bål, får en flintekniv i hænderne, skriver med blæk og pen eller mærker historien på egen krop gennem de genstande, der findes på museet eller i kulturlandskabet omkring. Konkretiseringen gælder også andre fag som matematik, når der arbejdes med gamle mål- og møntenheder, håndværk og design, når gammelt værktøj afprøves og bygningskultur opmåles og undersøges, eller natur og teknik, når eleverne afprøver og undersøger, hvordan en trævaskemaskine eller et gammeldags urværk er indrettet og hvorfor. Endelig giver et museumsbesøg også læreren lejlighed til at afprøve elevernes forståelse af det, der har foregået i undervisningen.

Det er ikke årstal, der er i centrum i vores formidling, men oplevelse af og med historien, som efterfølgende kan hjælpe eleverne til at sætte indre billeder på, hvad der ligger i begreber som 1700-tallet, 1950erne, landboreformen, oplysningstid, osv.

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem undervisningen på skolen og på museet, sådan at det der er foregået på museet, kan bruges videre frem i undervisningen. Derfor gør vi meget ud af at tale med læreren inden besøget. Vi lægger også vægt på at skabe en tryg stemning i indledningen af besøget, der motiverer eleverne til at bidrage, også selvom de ikke normalt elsker faget historie. Vores udgangspunkt er altid elevernes forhåndsviden, ikke bare den faglige, men også deres egne erfaringer fra den nutid de lever i.  

Hvad skal det hele så gøre godt for? Formålet er dannelse: Det skal alt sammen bidrage til at eleverne får den indsigt og fornemmelse for, hvor de er kommet fra, hvor de er nu, og hvor de skal hen, vi alle hen ad vejen og igen og igen, har brug for at få.

Besøg på et af Museum Nordsjællands  udstillingssteder - Dannelse - Nordsjællands historie
Hillerød Bymuseum - dialog og refleksioner om skolen før og nu
©

Museum Nordsjælland

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

61815825

Kontakt:

Charlotte Mortensen, Kulturformidler
61815825
Yderligere information:

For at sikre kvaliteten i undervisningen kan der kun undervises én klasse (max. 28-30 elever) af gangen.