Fredericia Spildevand og Energi

Fredericia Spildevand og Energi

Vores sted

Fredericia Spildevand og Energi A/S ejer og driver ledningsnet og renseanlæg i Fredericia.

Ledningsnettet består af 1000 km rør, inkl. pumpestationer. overløbsbygværk og sparebassiner mv.

Fredericia centralrenseanlæg er Danmarks næststørste renseanlæg og renser dagligt mellem 20.000 og 60.000 m3 spildevand fra Fredericias borgere og industri.

Fredericia Kommune har 50.000 borgere, men pga. industrien i området er anlægget dimensioneret til 420.000. Industrispildevand udgør op mod 70% af det spildevand der behandles. Industrispildevandet medfører store udsving i både mængder og koncentration.

Anlægget producerer biogas, der bruges til el, varme og opgradering til naturgas.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Når en klasse besøger Fredericia Spildevand får de viden om en driftsvirksomhed, der er en central del af forsyningen i Fredericia. De får set hvordan spildevandet kommer ind på anlægget og gennem flere led bliver renset. Eleverne vil få konkret viden med hjem, som de kan bruge i dagligdagen - bl.a. viden om hvad man egentlig må smide i toilettet.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Hos Fredericia Spildevand og Energi får eleverne viden om vandets kredsløb og særligt om hvordan vi renser spildevandet, så det rensede vand kan ledes ud i Lillebælt uden miljømæssige konsekvenser.

Efter et besøg hos os vil eleverne kende til mekanisk og biologisk rensning og vi udnytter spildevandet til at lave energi. Derudover vil eleverne lære om hvordan vi passer på vores kloaknet og hvad de selv kan gøre for at sikre en effektiv spildevandsrensning.

Rundvisning på Fredericia renseanlæg viser hvordan spildevandet renses.
Rundvisning på Fredericia renseanlæg giver mulighed for at se hvordan spildevandet renses.
Foto

Fredericia Spildevand og Energi A/S

©

Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Annemarie Gotfredsen
4189 2325