Gentofte Lokalarkiv

Gentofte Lokalarkiv

Vores sted

Gentofte Lokalarkiv er et arkiv for gentofteborgernes historier – vores fælles hukommelse. Arkivets læsesal ligger på 1. sal på Gentofte Hovedbibliotek, og selve samlingen med arkivalierne ligger i kælderen. Arkivet indsamler, registrerer, opbevarer og formidler Gentoftes spændende lokalhistorie, som fortæller om byens udvikling fra en landsby med gårde, landsteder og kongelige slotte til en moderne forstadskommune. Endeligt forholder vi os også aktivt til nutiden og vores samfund i dag. Som arkiv har vi et særligt ansvar for at dokumentere og formidle alle facetter i samfundet, og det er en proces som både kræver til- og fravalg.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vores undervisningsaktiviteter strækker sig fra kildearbejde til leg og rollespil, men altid med fokus på historiefaglighed og opmærksomhed mod elevernes læreprocesser. Vi underviser både på arkivet, på skolerne og tager ud til kommunens historiske steder; såsom Bernstorff Slot eller Gentofte Brandmuseum. Vi bruger originale arkivalier, film og fotos i undervisningen så eleverne oplever, at de har adgang til historien, og at de er medejere af den.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Undervisningen gør lokalhistorien nærværende og bevidstgør eleverne om, at de selv er med til at skabe den. Vi arbejder med dialog og flerstemmighed, så eleverne oplever selv

at skulle bidrage som deltagere i et meningsskabende fællesskab. Vi lægger desuden vægt på at være en kreativ samarbejdspartner og et videnscenter, som lærere kan trække på i forhold til historisk sparring, eller hvis der er behov for lokalhistorisk kildemateriale til undervisningen på skolen.

Kom og prøv kræfter med tidligere tiders tekster og billeder
Gentofte Lokalarkiv

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

39985820

Kontakt:

39985820