Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Vores sted

Et besøg på Gentofte Genbrugsstation er undervisning i autentiske rammer og lokalmiljø. Eleverne besøger først og fremmest en livlig arbejdsplads, hvor de møder pladsmedarbejdere i orange tøj, ser store maskiner, lastbiler og alle de mange ting, der hver dag afleveres i containerne eller til farligt affald til videre genanvendelse, forbrænding eller deponi.   

I vores undervisningslokale på pladsen møder eleverne formidlere, der synes, at affald er det sejeste. Her dykker vi ned i affald og miljø – hvad består det af, og hvordan kan det blive til en ressource, når det sorteres og genanvendes?

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

I undervisningen tilgodeser vi forskellige læringsstile og har særlig fokus på dialog og aktiv inddragelse af eleverne. Vi mener, at den bedste ramme for læring skabes, når eleverne selv er aktive og nysgerrige. Vi kobler undervisningen til elevernes hverdag, og sætter deres viden, holdninger og erfaringer i spil omkring affald og miljø.

Undervisningsforløbene er et supplement til den almindelige undervisning, og vi arbejder bevidst med fælles mål. Vi opfordrer jer til, at forberede eleverne på, hvad de skal se og arbejde med på genbrugsstationen og bruge de fælles indtryk og oplevelser fra besøget hjemme på skolen.

Vi har stor erfaring med specialklasser og tilpasser gerne forløbene individuelt, så de passer bedst muligt til elevernes behov. Hvis du som lærer har en god idé til et samarbejdsprojekt eller spørgsmål om vores undervisningsforløb og –praksisser, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvad kan børn og unge lære hos os?
  • Hvad affald er, og hvad der sker med det, når det forlader hjemmet eller genbrugsstationen.
  • At affald er en ressource, der skal indsamles, sorteres og genanvendes.
  • Hvordan affald bliver til en ressource, der kan bruges i nye produkter.
  • At sortere og navngive stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.
  • At sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.
  • Få indblik i hvad der sker på en genbrugsstation og gå i dialog med pladsmedarbejderne.
  • At anvende enkle fagord og begreber, som fx genanvendelse og elektronik.

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

39988100

Kontakt:

Spørg efter vores undervisningsmedarbejder i Affald og Genbrug.
Yderligere information:

Tilbuddene er forbeholdt Gentofte Kommunes skoler og dagtilbud.