Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

Vores sted

Et besøg på Gentofte Genbrugsstation er undervisning i autentiske rammer. I besøger først og fremmest en livlig arbejds­plads, hvor I bliver vist rundt af pladsmedarbejdere i orange tøj, ser store maskiner og kigger i contai­nerne. Her ser I alle de ting, der bliver smidt ud, og som vi sender videre til genanvendelse, forbrænding eller de­poni. I vores bygning til farligt affald og elektronik bliver det ekstra spænden­de, når pladsmedarbejderne forklarer, hvorfor der er blå tønder med dødnin­gehoveder, ild og døde fisk på.

På genbrugsstationen har vi et undervisningslokale, hvor I sammen med en formidler dykker ned i affaldets verden: Hvad er affald, og hvad kan det blive til? Hvordan kan makreldåser, plastbøtter og gårsda­gens avis blive til nye ressourcer, når de genanvendes? Og hvorfor er det så vigtigt, at vi genbruger og passer på vores ting?

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

I undervisningen tilgodeser vi forskel­lige læringsstile og har fokus på dialog og aktiv inddragelse, fx når vi affaldssorterer eller undersøger, hvordan ressourcer og forbrug hæn­ger sammen. Vi mener, at den bedste ramme for læring skabes, når børn og unge selv er aktive og nysgerrige.

Vi kobler besøget og undervisningen til børnenes og elevernes hverdag og erfaringer, og vores ønske er at give børn og unge konkrete redskaber, så de selv kan være med til at handle og gøre en forskel med selv små ændringer. Undervisningsforløbene er et supplement til den almindelige undervisning, og vi arbejder bevidst med fælles mål og styrket pædagogisk læreplan for dagtilbud. Vi opfordrer til, at I forbereder jer på, hvad I skal se og arbejde med på genbrugsstationen og bruge de fælles indtryk og oplevelser fra besøget hjemme på skolen eller i børnehaven. 

Vi har stor erfaring med af formidle til børn med særlige behov og tilpasser gerne forløbene individuelt, så de pas­ser bedst muligt til eleverne. Hvis I har en god idé til et samarbejdsprojekt eller spørgsmål om vores undervis­ningsforløb og -praksisser, er I altid velkomne til at kontakte os.

Hvad kan børn og unge lære hos os?
  • Hvad affald er, og hvad der sker med det, når det forlader hjemmet eller genbrugsstationen.
  • At affald er en ressource, der skal indsamles, sorteres og genanvendes.
  • Hvordan affald bliver til en ressource, der kan bruges i nye produkter.
  • At sortere og navngive stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.
  • At sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.
  • Få indblik i hvad der sker på en genbrugsstation og gå i dialog med pladsmedarbejderne.
  • At anvende enkle fagord og begreber, som fx genanvendelse og elektronik.
Vores pladsformidler fortæller eleverne om farligt affald.

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

39988100

Kontakt:

Spørg efter vores undervisningsmedarbejder i Affald og Genbrug.
Yderligere information:

Tilbuddene er forbeholdt Gentofte Kommunes skoler og dagtilbud.