Bakkehuset Frederiksbergmuseerne

Bakkehuset Frederiksbergmuseerne

Vores sted

Bakkehuset er et litteratur- og kulturhistorisk museum, som med sine stemningsfulde interiører fra perioden 1802-1830 giver et levende indblik i guldaldertidens livsformer og litterære miljø. Med afsæt i det litterære mødested, ægteparret Kamma og K.L. Rahbek skabte i Bakkehuset, diskuterer vi litteraturhistoriske begreber som romantik og oplysningstid samt fænomener som national identitet, demokrati og frihedsrettigheder. Eftersom mange forfattere havde deres gang i Bakkehuset, arbejder vi med flere af de centrale forfattere fra romantikken - bl.a. H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger, B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig m.fl.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Bakkehuset er i sig selv et autentisk læringsmiljø, og vi ønsker at give eleverne en oplevelse af og viden om, hvordan fortidens diskussioner og tanker reflekteres i vores moderne samfund og identitet. Vi har en dialogbaseret tilgang i museumsundervisningen, hvor elevernes aktive deltagelse er i fokus. Dette sker dels ved at aktualisere elevernes forhåndsviden igennem spørgsmål, dels igennem værksamtaler, hvor elever og museumsunderviser sammen indkredser de litterære og kulturhistoriske kendetegn, og dels ved at stille spørgsmål til periodernes relevans for nutiden.  Vores undervisningstilbud varierer mellem temaomvisning, dialog, opgaver og gruppearbejde, hvor eleverne får mulighed for selv at formulere deres fortolkning af det historiske eller litterære materiale.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Museets undervisningsaktiviteter sigter mod at gøre 1700- og 1800-tallets litteratur- og kulturhistorie relevant og sanselig for elever i både folkeskolen og gymnasiet. Vi arbejder på tværs af fag og medier ved at blande litterære og historiske analyser med billeder og arkitektoniske oplevelser.

Bakkehusmuseet skoletjenesten undervisningstilbud
Bakkehuset omgivet af romantisk have og orangeri.
Foto

Stuart McIntyre

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

33 31 43 62

Kontakt:

Rikke Lagersted-Olsen
Yderligere information:

Pris for temaomvisninger og undervisningsforløb: 500-750 kr. pr. skoleklasse, gratis entré.