Bright Green Island

Bright Green Island

Vores sted

Hvert år udarbejder koordinatoren for Skoletjenesten Bornholm et katalog der indeholde en bred vifte af forskellige eksterne undervisningstilbud, som har det overordnede tema: Bright Green Island.

Kataloget er et tilbud, som kan benyttes efter behov. Skolerne vælger selv, hvor mange besøg der ønskes at benytte, og tilrettelægger også selv tid og sted i løbet af skoleåret 2018-2019.

Det overordnede politiske mål er, at Bornholm fremover skal være et bæredygtigt CO2-neutralt øsamfund - hvor vi kun benytter os af bæredygtig og vedvarende energi.  Så det handler om at Bornholm behandles klogt og bæredygtigt, så alle har forståelse for at udnytte og værne om de fælles ressourcer.

Alle undervisningstilbud er i kataloget rettet mod de store elever fra 6. klasse til og med 9. klasse.

Ring evt. eller skriv: Ulla Didriksen tlf: 20278223  mail: ulla.didriksen@brk.dk

Se kataloget her.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Undervisningen foregår primært uden for skolen. Eleverne har mulighed for at møde en lang række organisationer, formidlingsinstitutioner, uddannelsessteder og erhverv der arbejder bæredygtigt. Undervisningstilbuddene lægger op til, at der arbejdes med emnet før et besøg og efter besøget.

 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Formålet med at bringe Bright Green Island (klog, innovativ, grøn og bæredygtig) ind i naturfagsundervisningen er, at bidrage til at flere unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt, som en del af deres almendannelse og deres fremtidige øliv.

bornholmer mål

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Ulla Didriksen
20335923
Yderligere information:

Bestillingen foregår hos den enkelte Bright Green Island udbyder jf kataloget.