Avnø Naturcenter

Avnø Naturcenter

Vores sted

Avnø Naturcenter og Naturskole ligger i naturskønne omgivelser på Sydsjælland mellem Næstved og Vordingborg. Avnø byder på både fjord, sø, skov og eng, så vi har alle muligheder for at undersøge den danske natur. Strandengene er kendt for de mange vadefugle, gæs og ænder der besøger stedet og i fjorden holder en stor bestand af spættet sæler til på de mange sten. Naturskolen rummer også overnatningsmuligheder for op til 60 personer, og ude på området i Nokkeskoven kan man overnatte i shelters. 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

På Avnø har eleverne altid fingerne i naturen. Vi arbejder med de ting, der kan være svære at skaffe på skolerne. Undersøger de levende dyr, dissekere de døde, får jord under neglene og vind i håret. 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Her bliver teori til praksis. Vi arbejder med sanselige oplevelser, undersøgelse, stiller spørgsmål, søger svar, kigger på tilpasninger, livsbetingelser og levesteder. Her er naturoplevelsen vejen til undring og læring. 

Avnø Naturcenter med hangaren og det gamle flyvertårn samt børn på vej tilbage fra fjorden med udstyr.
Avnø Naturcenter.
Foto

Tania Lundberg Lykkegaard

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

55366346

Kontakt:

Tania Lundberg Lykkegaard og Pia I.T. Jakobsen
55 36 63 46
Yderligere information:

Skriv en mail med følgende oplysninger:

  • Skolens/institutionens navn
  • Klassetrin/aldersgruppe
  • Antal børn og voksne
  • Dato for besøg (gerne flere)
  • Ønsker til undervisningsforløb