Ny pulje: Eksterne læringsmiljøer i hele landet kan søge

Skoletjenesten uddeler 1 mio. kr. til undervisningstilbud, der kan være med til at styrke trivslen hos børn og unge efter corona. 47 eksterne læringsmiljøer fordelt over hele landet har modtaget midler til at udbyde gratis forløb i 2021.

Midlerne kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet og skal komme elever i grundskoler over hele landet til gode. Derfor uddeler Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer det samlede beløb til trivselsrettede undervisningsforløb, der tilbydes skolerne gratis i løbet af 2021.

 

Hvem kan søge?

Alle eksterne læringsmiljøer i Danmark kan ansøge, og derfor er puljen meldt bredt ud via Skoletjenestens forskellige kanaler og direkte pr. mail til de ca. 550 eksterne læringsmiljøer, der formidler deres undervisningstilbud på www.skoletjenesten.dk.

 

Hvordan fordeles puljen?

Midlerne tildeles eksterne læringsmiljøer geografisk fordelt over hele Danmark med max. 25.000 kr. pr. eksternt læringsmiljø.

Det giver mulighed for at uddele midler til min. 40 eksterne læringsmiljøer.

Det samlede beløb uddeles, så de eksterne læringsmiljøer kan tilbyde eksisterende eller nyudviklede forløb gratis til skolerne.

Målgruppen for de gratis undervisningstilbud er grundskolen (folkeskoler, private skoler, efterskoler).

 

Hvilke kriterier udvælges efter?

Skoletjenesten vil gennem uddeling af midlerne til eksterne læringsmiljøer udvælge undervisningstilbud, der i særlig grad:

  • rummer aktiviteter, hvor det sociale aspekt i undervisningen vægtes gennem aktiviteter og undervisningsformer, der har fokus på at eleverne samarbejder
  • vægter elevens møde med steder, personer og fortællinger, hvor der skabes mulighed for at eleven oplever og ser sig selv som en betydningsfuld del at et fællesskab og en historie
  • har fokus på varierede og anderledes måder at være sammen, opleve, skabe og erfare gennem arbejdet med kulturinstitutionens genstandsfelt i bred forstand
  • er undervisningstilbud, hvor eleverne får mulighed for og oplevelser af at lykkes, overvinde og mestre

Det kan fx være, når:

  • eleverne skal producere noget sammen, løse opgaver sammen, undersøge noget sammen/være nysgerrige sammen
  • eleverne skal deltage med egne perspektiver, viden, forestillinger, ønsker, meninger i forhold til temaer i relation til sig selv eller i deres livsverden
  • der er fokus på dialog og udveksling mellem eleverne samt mellem elever og underviser
  • der er fokus på oplevelser og erfaringer, der specifikt handler om at indgå i fællesskaber og relationer
  • der er fokus på skabende og praktiske aktiviteter
  • der er fokus på det legende, det fysiske og det sanselige

Det er det enkelte eksterne læringsmiljø, der beslutter, om de gratis tilbud til skoler skal fordeles som enkeltstående undervisningsforløb til flere klasser eller anvendes til længerevarende forløb, hvor klassen eksempelvis kommer flere gange på det eksterne læringsmiljø, eller at de anvendes i en kombination.

 

Tid og proces:

Ansøgningsfrist: Mandag den 7. juni 2021

Tilbagemelding til ansøgere: Uge 24

Aktiviteter, som gennemføres for tilskuddet, skal være gennemført i 2021.

Elever der griner

Ansøgningsfristen er overskredet

Ansøgningsfristen var den 7. juni 2021, og der kan desværre ikke længere søges midler.

Spørgsmål til kriterier og ansøgning

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Spørgsmål til ansøgningsformular

Marlene Reichel-Damtoft Skoletjenesten

Marlene Reichel-Damtoft

Sekretariatsmedarbejder
Tlf
33 66 73 64
Se profil

De i alt 1 million kroner, som Skoletjenesten uddeler, kommer fra et tilskud gennem regeringens pulje til trivsels- og bevægelsesaktiviteter for skoleelever i forbindelse med COVID-19.

Måske er du også interessreret i