Sæt fokus på åben skole

Få hjælp til, hvordan åben skole kan sættes bedre i spil i din kommune eller dit eksterne læringsmiljø, så det også bliver til god skole. Du kan bruge Skoletjenestens store erfaring med åben skole, når du skal i gang med partnerskaber eller vil vide mere om rammer, reformen og realiteter, der har indflydelse på din praksis.

Vi har viden om og erfaring med udvikling, organisering og kvalificering af åben skole inden for dagtilbud og folkeskole. Vi har hjulpet kommuner, skoler, eksterne læringsmiljøer, foreninger og virksomheder med rådgivning og vejledning.

 

Vi kan blandt andet hjælpe med

  • etablering af bæredygtige partnerskaber mellem museer og skoler 
  • kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i brugen af eksterne læringsmiljøer  
  • udvikling af lokale eksterne læringsmiljøers åben skole-undervisning
  • sparring på den kommunale organisering af åben skole 
  • sparring på og deltagelse i arrangementer for aktørerne i åben skole
Elever i bidragter

Opbygning og udvikling af Fredericia kommunes åben skole-aktiviteter

I Fredericia kommune har Skoletjenesten i en årrække bidraget til arbejdet med den åbne skole, blandt andet i de grundlæggende drøftelser af formålet med kommunens åben skole-aktiviteter.

Skoletjenesten har deltaget i opbygning af rammer og struktur, der har skabt overskuelighed og tilgængelighed i forhold til udbudte forløb. Dette er sket ved, at Skoletjenesten har været med til at etablere en digital platform for kommunikation mellem brugere og udbydere af åben skole-tilbud, udfærdiget skabeloner til forløb på platformen, samt faciliteret videndeling af tilbud gennem inspirationsdage og via andre former for kommunikation ud til skolerne.

I Fredericia kommune har Skoletjenesten været med til at skabe en fælles ramme for udvikling af åben skole-aktiviteter i kommunen, som bygger på en foretagsomhedsdidaktik, og at åben skole understøtter og samtænkes med andre strategier i kommunen.

Skoletjenesten bidrager også løbende til, hvordan der sikres fortsat udvikling og drift af kommunens åben skole-aktiviteter. 

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Måske er du også interesseret i