Udvikling af undervisningstilbud

Få en sparringspartner, kritisk ven og makker, der kvalificerer både produkt og proces, når du skal udvikle eller justere dine undervisningstilbud. Vi byder ind med både praksiserfaring og pædagogisk, didaktisk viden om undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer - og kan støtte din proces, så du kommer godt i mål.

Vi kan hjælpe med:

  • sammenhæng mellem undervisningens formål, læringsmål og aktiviteter
  • undervisning og læringsforløb der passer til aldersgruppen
  • oplæring og kompetenceudvikling af undervisere
  • kobling mellem undervisningens indhold og dit genstandsfelt
  • en rød tråd fra pædagogisk profil til aktiviteter
  • at gøre evaluering og feedback til en fast del af din undervisning

 

Vi har en dyb viden om eksterne læringsmiljøer og ekspertise inden for alle de fagområder, som museer, kulturinstitutioner og naturcentre arbejder med og formidler, og vi kobler det med en stærk pædagogisk-didaktisk tænkning.

19½ min. fra Københavns centrum til Familiebyen Brøndby Strand

Metodekit til Greve Museum og Forstadsmuseet

 

Greve Museum og Forstadsmuseet kontaktede Skoletjenesten i forbindelse med udvikling og kvalificering af et metodekit til arbejdet med historiske kilder i undervisningsforløbet Forstadens stemmer til 5.-7. klasse. Der er tale om et metodebaseret forløb om kildekritik med forstæderne og udviklingen af velfærdssamfundet som emne. Materialet består af film, kildesamling med tilhørende byvandring, opgaver og lærervejledning. Selvom eksemplerne på kilder er fra de københavnske forstæder, så kan materialet bruges over hele landet, da det rummer en generel kildekritisk tilgang, opgaver til brug i egen by samt elevernes egne udformninger af kilder.

Skoletjenesten deltog i sparring på udvikling af hele materialet med sikring af sammenhæng mellem genstandsfelt, læringsmål og pædagogiske metoder. I den forbindelse var Skoletjenesten i tæt samarbejde med Greve Museum og Forstadsmuseet med til at udforme de kildekritiske opgaver, så der var balance mellem museernes arkivmateriale og målgruppens forståelser af arbejdet med kildekritik. Skoletjenesten gav sparring på udformning af den tilhørende lærervejledning med inddragelse af tre læreres feedback. Derudover deltog Skoletjenesten også i brugerinvolveringen med elever, hvor materiale og forløb blev afprøvet på tre klasser i Greve, hvilket medførte en efterfølgende feedback og justering af materialet. Forløbet blev derefter lagt på museernes hjemmesider til afbenyttelse af lærere og elever i hele landet.

Kontakt

Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil

Måske er du også interesseret i