Statens Museum for Kunst 2022

Årsberetning Skoletjenesten Statens Museum for Kunst 2022
Undervisning på Statens Museum for Kunst
Årsberetning Skoletjenesten Statens Museum for Kunst 2022

Store linjer i skoletjenestearbejdet

2022 har fungeret som et pilotår for implementering af en ny samarbejdsmodel mellem Skoletjenesten og SMK i form af et tæt partnerskab mellem museets UUA og en pædagogisk udviklingskonsulent fra Skoletjenesten om  arbejdet med udvikling af et pædagogisk laboratorium. Det har medført en større prioritering af udvikling af den pædagogiske praksis på SMK.

Et fokus herunder har været en undersøgelse af SMK som nationalgalleri i relation til et transnationalt perspektiv med udstillingerne Haegue Yang. Double Soul (kunstner fra Sydkorea bosat i Berlin) og Forbindelser – danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien. Udstillinger som forholdt sig til begreber om tilhørsforhold, migration og identitetsskabelse. Derudover har efterårets udstilling Matisse. Det røde atelier været udgangspunkt for en undersøgelse af fordybelse eller slow looking gennem forskellige øvelser i undervisningsforløbene.   

SMK Connect

SMK connect er et udviklingsprojekt påbegyndt i foråret 2022 som et foreløbigt 1-årigt pilotprojekt. Formålet er at skabe et læringsunivers med udgangspunkt i museets mange digitaliserede værker og i den dialogiske undervisningspraksis som inspiration til at arbejde med billedkunst i undervisningen på nye måder. I projektudviklingen etableres der partnerskaber med skoler på tværs af landet. Hovedpointerne i de foreløbige evalueringer tydeliggør en interesse for SMK’s erfaringer med kropslige og sanselige tilgange til billedkunsten og en vekselvirkning mellem det oplevelses- og undersøgelsesbaserede og sprogligt analyserende til at udfordre en mere klassisk billedanalytisk tilgang. Netop dette er også centralt for det pædagogiske laboratorium, hvor den dialogiske praksis’ potentiale i pensumbaseret stof som Guldalder og Det Moderne Gennembrud undersøges.

Tværæstetiske forløb

I forlængelse af det pædagogiske laboratorium har undervisningsenheden på SMK i 2022 eksperimenteret med tværæstetiske forløb og metoder, der aktiverer krop og sanser på nye måder. I samarbejde med Concerto Copenhagen har vi udviklet et nyt udskolingsformat, der kobler billedkunst, musik, 1600-tallet og kropslige og æstetiske øvelser. Derudover har vi samarbejdet  med to dansere og koreografer, My Nilsson og Sanna Blennow, om forløbet Kroppen i kunsten, hvor krop og stemme var i fokus for en fortolkning af museets ældre danske samling af guldalderkunst. Disse forløb understøtter arbejdet med en udvidet billedanalytisk tilgang, der bryder med de gængse masterfortællinger og lader kunsten og eleverne mødes på andre præmisser.

Kontakt:

Nana Bernhardt Skoletjenesten

Nana Bernhardt

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Statens Museum for Kunst
Tlf
25 52 71 92
Se profil