Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Adelsskolen

Tag eleverne med på en rejse tilbage til en tid hvor konger og adelsfolk regerede Danmark og hvor livet på de danske herregårde var præget af ufred og ulighed. På Gammel Estrup skal eleverne ved hjælp af kreative og kropslige øvelser forberede sig på både hverdagslivet, krigen og politiske forhandlinger i overgangen fra middelalderen til renæssancen i Danmark.

Eleverne mødes af en udklædt formidler i renæssancedragt. Sammen bruger I levendegørelse og historiske aktiviteter til at få en helhedsoplevelse af livet på en herregård for 500 år siden. Eleverne får et vedkommende og nært møde med en historisk overgangsperiode og bliver bekendt med forskellige aspekter af periodens verdensbilleder, problemstillinger, kulturen og samfundet.

Eleverne arbejder med udgangspunkt i adelen, med de forskellige stænder og får viden om, hvordan samfundet og menneskers livsvilkår udvikler sig og ændrer sig over tid. Vi undersøger forskellige genstande i udstillingen og bliver klogere på de fortællinger, symboler og ritualer der kendetegner middelalder og renæssance.

Efter en tur i udstillingen beskæftiger vi os med synet på mennesket igennem dannelseslege med både skriftlige og fysiske øvelser, der knytter sig til uddannelsen for adelsfolk i renæssancen. Vi arbejder med  den krigsteknologiske udvikling når eleverne gennem kreativt arbejde skal lave deres egne ridderhjelme. Øvelsen giver eleverne en mulighed for at udtrykke sig kreativt og giver en forståelse for forskelligheder i sociale fællesskaber. 

De fysiske øvelser dykker ned i periodens ufredstider og forbereder gennem ridderøvelser eleverne på krig og fejde. De skriftlige øvelser med fjer og blæk tager udgangspunkt i den boglige, politiske og sociale dannelse. Vi taler i denne forbindelse om tidens spørgsmål og problemstillinger ud fra elevernes eget perspektiv og laver en håndfæstning til klassen, der fastlægger nutidens normer og adfærd med et historisk udtryk, som eleverne kan arbejde videre med henne på skolen.

Vi slutter altid med en afrunding og med at sige tak for en dejlig dag.

Fægtning på adelsskolen
Fægteundervisning for adelsbørnene
Foto

Gammel Estrup

©

Gammel Estrup

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Idrætskultur og relationer, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Igennem aktiv deltagelse i forskellige historiske aktiviteter og spil, der knytter sig til adelsstandens tilværelse og den boglige og kropslige dannelse af adelsbørn i renæssancen, understøttes både elevernes sproglige kompetencer og bevidsthed og deres forståelse af idrætskultur og historiske idrætslege.

Kanonpunkter: Kalmarunionen, Absalon, Reformationen, Christian 4., Den Westfalske Fred