Skoletjenesten Kolding

Anne Marie Carl Nielsen

Liv i ler

Billedkunstneren Anne Marie Carl Nielsen slog sin barndoms folder på gården Thygesminde sydøst for Kolding. I dette undervisningsforløb får eleverne et indblik i hendes liv, og de lærer, hvor og i hvilke kilder man kan finde oplysninger om hende. Samtidig får de også et indblik i hendes kunstneriske praksis: fra inspiration over skitse og til model. Vi starter med i fællesskab og gennem kroppens sanser at undersøge figuren ”Bacchusbarn med druer” fra 1898, som står i Rådhushaven ved Kolding Rådhus. Efterfølgende bevæger vi os hen til Nicolai for børn og ind i deres værksted, hvor eleverne forvandler deres egne skitser og inspiration til deres helt personlige skulpturmodeller.

Forløbet beskæftiger sig med skulpturens forskellige processer: Lige fra inspiration, skitsering, modellering og til en afsluttende udstilling.

Læreren skal huske
→ Vi mødes kl. 09.00 ved skulpturen ”Bacchusbarn med druer” på sydsiden af rådhuset.
→ Ved booking af forløbet fremsendes en lærervejledning.

VIGTIG INFORMATION:

Forløbet kan kun bookes på tirsdage, onsdage og torsdage
i følgende uger i skoleåret 2023/2024: 16, 17 og 18. 

Forløbet er udviklet og afvikles i et samarbejde mellem Nicolai for børn og Skoletjenesten Kolding.

Bacchusbarn med druer
Bacchusbarn med druer ved Kolding Rådhus.
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.