Lejre Museum

Arkæologi og sagn

Undersøg forbindelsen imellem arkæologiens Lejre og historierne fra sagn og myter.

Historien om kongeriget Danmark begynder i Lejre, hvis man spørger de sagn og myter, der på godt og ondt har præget generationers opfattelse af den tidligste Danmarkshistorie. Men historierne om Lejrekongerne/skjoldungerne er netop kun sagn og myter. De blev afvist af den moderne historieforskning, og arkæologien var i vid udstrækning enig - arkæologien vil se håndfaste beviser, før der drages konklusioner.
Men hvad nu hvis arkæologien i dag står med fund og anlæg, der viser, at det måske var en fejl at afvise myter og sagn? I udstillingen Sagnkongernes Lejre sammenstilles arkæologien og fortællingerne, og med baggrund i udstillingen skal eleverne på jagt og undersøge, hvordan arkæologi, myter og sagn om skjoldungerne hænger sammen.

Historiedetektivjagt
Historiedetektivjagt
©

Lejre Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
975 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner jf. aftale
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Historie: Eleven kan sammenstille forskellige mediers beskrivelser af fortiden
Eleven kan foretage en analyse af en udstilling
Eleven kan konstruere en historisk fortælling ud fra en kildekritisk analyse af flere forskellige medier i en udstilling
Eleven kan diskutere, med hvilken sikkerhed fortiden kan beskrives

Se alle tilbud fra: