Københavns Museum

Arkæologi på skolen

Københavns Museum rykker ud på skolerne, og vi tager arkæologien med!

Københavns Museum kommer på besøg i klassen og introducerer eleverne til den arkæologiske verden. Sammen taler vi om, hvordan en arkæolog arbejder, og vi laver øvelser med arkæologiske fund fra det gamle København. Med handsker på rører vi forsigtigt ved fundene og undersøger, hvad fundene kan fortælle os om fortidens København og københavnere, og vi taler om processen, fra fundene graves op af jorden, til de evt. udstilles på museet. Eleverne får gennem øvelserne indblik i arkæologiens arbejdsprocesser og stifter bekendtskab med, hvordan arkæologien supplerer og udfordrer vores viden om København.  Forløbet tager ca. 1.5 time og tilpasses de enkelte klassetrin. Museet medbringer alt materiale til forløbet.

Book direkte via linket til højre i den grønne bjælke.

Spørgsmål angående forløbet og booking kan rettes til Marie på qf0d@kk.dk eller på telefon 29102281.

Undersøgelse af arkæologisk genstand
Undersøgelse af arkæologisk genstand
Foto

Københavns Museum, 2020

©

Københavns Museum, 2020

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
1000 kr.
Yderligere priser:
Forløbet er gratis kor københavnske folkeskoler gennem Åben Skole.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne opnår kendskab til arkæologiske arbejdsmetoder og kan udføre enkle undersøgelser.

Eleverne arbejder kildekritisk og anvender historiske spor til at fortælle om fortiden.

Se alle tilbud fra: