Næstved Kommune - Åben Skole

ARKIL A/S - Bygge og anlæg - Skills

Et tilbud om forløb inden for mange facetter af bygge- og anlægsbranchen.

ARKIL er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder.

Vi udfører store entreprenørprojekter over hele landet for blandt andet Vejdirektoratet, BaneDanmark, kommuner og landets mange forsyningsselskaber. Vi håndterer anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, tunnelering og store kabelprojekter, og vi sætter et solidt aftryk på landets infrastruktur. Vi håndterer desuden oprensning af forurening af alle slags.
Vi er en stærk aktør på vejserviceområdet, hvor vi er en af pionererne inden for privat vejservice.

Om os:

Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 2000 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder i Danmark og udlandet.
Med 80 års erfaring er Arkil en professionel, topkvalificeret og ofte foretrukken samarbejdspartner for store offentlige og private bygherrer og rådgivere i Danmark.
I Næstved-afdelingen er vi 11 funktionærer, heraf 1 afdelingschef, 2 projektledere, 1 tekniker, 4 formænd, 2 kontorassistenter og en kontorelev, og ca. 35 timelønnede, hvoraf 4 er struktørelever.
Arkil har samtidig en asfaltafdeling i Næstved med ca. 50 ansatte.

Virksomheden er også interesseret i erhvervspraktikanter (8.-10.)

Samarbejdets indhold og mål tilrettelægges i fællesskab.

Sikkerhedsudstyr kan lånes hos Center for Dagtilbud og Skole i Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Kontakt Ole Hilden på ohilde@naestved.dk

Damhusledningen - Et underjordisk regnvandsbassin

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Biologi, Elevernes alsidige udvikling, Fysik/kemi, Geografi, Innovation og entreprenørskab, Matematik, Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder.

Eleven kan vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job.

Eleven har viden om uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt.