Trapholt

Arkitektur og bæredygtighed

2 timers workshop

Arkitekturen er overalt omkring os. Vi lever i den og omkring den, og vores færden er ofte fra det ene arkitektoniske udtryk til det andet. Men hvor tit forholder vi os til den arkitektur, der er så stor en del af vores hverdag? I dette forløb bliver eleverne i stand til at genkende og tale om funktioner i arkitekturen. De opnår forståelse for, at bygninger er med til at fortælle historier om mennesker, verden og den tid, de er opstået i.

Workshoppen har til formål at give eleverne en forståelse for Arne Jacobsens arkitektur og fremtids visioner, samt en forståelse for begrebet bæredygtighed.

Workshoppen indledes med en snak om arkitektur og bæredygtighed samt et besøg i Arne Jacobsens sommerhus til en snak om fremtidsvisioner.

Dernæst skal eleverne selv designe Fremtidens hus, hvori de medtænker bæredygtighed.

I workshoppens praktiske del kommer de til at arbejde med inspiration og at tænke i innovative løsninger.

Arkitektur
Arkitektur
Foto

Trapholt

©

Trapholt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
850 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Kolding kommune. 850 kroner for skoler fra andre kommuner.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Matematik
Læringsmål:
Dansk:
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende
Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål
Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre
Eleven kan give og modtage respons
Eleven kan fremlægge sit produkt for andre

Billedkunst:
Eleven kan formidle viden med billeder
Elven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter
Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder
Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagforhold
Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet
Eleven kan kombinere udtryksformer i formidling af et tematisk projekt
Eleven har viden om arkitekturelementer
Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger

Håndværk og design:
Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser
Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer indenfor givne rammer

Natur og teknologi:
Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv
Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtigt helhedsperspektiv
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Matematik:
Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer
Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger

Trapholt:
Eleven får viden om arkitektur
Eleven får nyt perspektiv på omverdenen
Eleven får brugt kreativ tankegang
Eleven får pirret sin nysgerrighed