Trapholt

Arkitektur og sanser

2 timers designworkshop for 1.-3. klasse.

Eleverne får en forståelse og et sprog for, hvordan arkitekturen påvirker os, vores adfærd og vores opfattelse af verden.

Eleverne skal selv undersøge museets arkitektur på en anderledes måde. Hvordan opleves et rum for eksempel, hvis man triller – eller hvis væggene og loftet kan svare på spørgsmål?

Eleverne kommer til at opleve og forholde sig til arkitektur via sanser.

I workshoppen kommer eleverne selv til at designe et sanserum.

Arkitektur og sanser
Arkitektur og sanser
Foto

Trapholt

©

Trapholt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
850 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Kolding kommune. 850 kroner for skoler fra andre kommuner.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Natur/teknologi
Læringsmål:
Dansk efter 2. kl:
Eleven kan formulere undrespørgsmål
Eleven kan samtale om budskaber i en produktion
Eleven kan veksle mellem at lytte og tale
Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde

Dansk efter 4. kl:
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende
Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse’
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons

Billedkunst efter 2. kl:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner

Natur og teknologi efter 2. kl:
Eleven kan undersøge sanser
Eleven kan undersøge lyd, lys og skygge
Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Trapholts mål:

Eleven får viden om arkitektur
Eleven får pirret sin nysgerrighed
Eleven arbejder med kreativ tankegang