Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg Holbøll – kvalitetsarbejde siden 1947

Holbøll A/S udfører alle former for anlægsopgaver inden for jord, beton, kloak, belægning og fundering. Vi har gravet skakter til Københavns metro, vibreret spuns til bropiller under Storstrømsbroen, lagt fjernvarme i Sorø og været med på det forberedende arbejde til Femern-forbindelsen.

Hos Holbøll tager vi ansvar for at sikre fremtidens arbejdskraft, og vi vil gerne vise vores fag frem for eleverne i Næstved Kommune. Lærlinge og praktikanter udgør altid minimum 10% af vores medarbejderstab. Arbejdskulturen er imødekommende, og medarbejderne (både maskinfører, rørlægger og projektleder) er passionerede og klar til at lære fra sig. Eleverne får muligheden for at besøge et af Holbølls store byggeprojekter lokalt. Vi har flere store projekter lokalt i Næstved Kommune, og efter aftale kan eleverne få indblik i bygge- og anlægsbranchen samt det daglige arbejde på byggepladsen.

Forberedelse:

Klassen kan orientere sig på holboell.dk. Her kan de læse om Holbølls arbejdsområder og tidligere projekter: https://holboell.dk/ 

Eleverne kan med fordel se Holbølls video, hvor man møder nogle af virksomhedens lærlinge: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MV3U_KkzLyU

Undervisningsmateriale:

Det vil også være oplagt at arbejde med forløbet "Byg ud med struktøren" i undervisningsmaterialet "Grib Erhvervsuddannelserne". Forløbet knytter sig til faget matematik, fysik/kemi eller håndværk og design. Se læringsmål i materialet. Ved spørgsmål til "Grib Erhvervsuddannelserne" kontaktes Kirsten Ørting på mail: kioer@naestved.dk

Grib Erhvervsudddannelserne, se side 22:

https://www.rts.dk/images/temaer/igotskills/pdf/grib-erhvervsuddannelserne.pdfGuide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:

Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget:https://skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-o…

Sikkerhedsudstyr kan lånes hos Center for Dagtilbud og Skole. Kontakt Ole Hilden på ohilde@naestved.dk, eller telefon 61550987

Holbøll etablerer byggegrunde

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked
Fag:
Arbejdskendskab, Fysik/kemi, Håndværk og design, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.