Nordsøen Oceanarium

Bestem havdyrene

Artsbestemmelse af bifangst.

Efter en kort indføring i metoder til artsbestemmelse af fisk og andre havdyr præsenteres eleverne for bifangst af forskellige fisk og bunddyr fra jomfruhummerfiskeri, hvorefter eleverne arbejder par- eller gruppevis med at artsbestemme dyrene. Eleverne introduceres til brug af nøgler. Bifangsten sættes ind i fiskeribiologisk sammenhæng.

Bestem havdyrene

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. pr. forløb + 55 kr. pr. elev i entré.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Eleverne kan anvende bestemmelsesnøgler og håndbøger gennem arbejdet med artsbestemmelse af havfisk og marine hvirvelløse dyr og redegøre for bifangstproblematikken.