Nordatlantisk Hus

Bevægelse og sport i Nordatlanten

Er der fodboldbaner i Grønland? Hvad er færøsk kædedans? Dyrkede vikingerne sport? Der er masser af både velkendt og mindre kendt bevægelse, sport og leg at tage fat på i dette forløb.

Kridt danseskoene og tag sportstøjet på for nu skal vi danse folkedanse og lære nogle af de mere specielle idrætsgrene, man kan møde i Nordatlanten. Vi skal prøve kræfter med inuit-lege som højspark og armtræk, se på den færøske nationalsport - kaproning og også lære om vikingernes ældgamle brydetradition, der fortsat dyrkes i Island under navnet 'glíma'.

I undervisningsforløbet stifter eleverne bekendtskab med sport og dans i både fortid og nutid på Færøerne og i Grønland og Island. Forløbet finder sted i husets inde- og udeområder, så velegnet udetøj til bevægelse anbefales.

Forløbene inkluderer:

  • Et didaktiseret forberedelsesmateriale, som fremsendes efter booking.
  • Et fysisk forløb i Nordatlantisk Hus med fokus på læring om de nordatlantiske nationer Grønland, Færøerne og Island gennem oplæg, oplevelser og sansning.
  • Mulighed for at arbejde videre med emnet i et projektorienteret forløb på skolen.
  • Et evalueringsmateriale, der indeholder et spørgeskema og en digital quiz, hvor eleverne kan genopfriske deres læring om Nordatlanten.

Projektet er finansieret af Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Glíma er en helt særlig islandsk brydesport.
Glíma er en form for brydning, der dyrkes i Island. Det siges at stamme fra vikingernes kampsport.
Foto

Willem van de Poll

©

CC0, via Wikimedia Commons

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt, Musik
Læringsmål:
Elevernes alsidige udvikling: Eleverne skal udvikle - evnen til aktivt at vedligeholde, udvikle og bruge kroppen hensigtsmæssigt.
Historie, kronologi og sammenhæng, familie og fællesskaber: Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Idræt, alsidig idrætsudøvelse, dans og udtryk: Eleven kan bevæge sig rytmisk til en variation af musikformer. Eleven kan skabe enkle kropslige udtryk med bevægelse.
Idræt, idrætskultur og relationer, samarbejde og ansvar: Eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege.
Idræt, idrætskultur og relationer, normer og værdier: Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter.
Musik, musikudøvelse, sanglege og bevægelse: Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege. Eleven har viden om puls og periode.
Musik, musikalsk skaben, bevægelse: Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik. Eleven har viden om sammenhænge mellem musik og bevægelsesudtryk.

Se alle tilbud fra: