Skole-Kirke-Tjenesten

Bibeleventyr for alle sanser

Dramatiserede bibelfortællinger

Bibeleventyret er en dramatiseret fortællemetode. Eleverne får fortalt de bibelske fortællinger gennem rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en humoristisk, energisk tone.

Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af forløbet i Bibelens fortællinger, og de bliver bevidste om, at Bibelen er en bog, der består af 66 mindre bøger. Arbejdsformen er en aktiviserende fortælling af de mest centrale historier i Bibelen. 17 sjove billeder, 56 fagter og nøgleord hjælper eleverne til at huske fortællingerne.

Varighed: 3 dobbeltlektioner for enten GT eller NT.

Sted: På klassen, evt. for en dobbeltklasse og bestilles hos SKT.

Bibeleventyr for alle sanser

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4½ time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
Bibeleventyret er en dramatiseret fortællemetode. Eleverne får fortalt de bibelske fortællinger gennem rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en humoristisk, energisk tone. Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af forløbet i Bibelens fortællinger, og de bliver bevidste om, at Bibelen er en bog, der består af 66 mindre bøger. Arbejdsformen er en aktiviserende fortælling af de mest centrale historier i Bibelen. 17 sjove billeder, 56 fagter og nøgleord hjælper eleverne til at huske fortællingerne.